Vlada donosi Zaključak kojim se usvaja Program o izmenama i dopunama IPARD programa za Republiku Srbiju za period 2014 – 2020. godine

U IPARD programu za Republiku Srbiju za period 2014-2020. godine (,,Službeni glasnik RSˮ, br. 30/16, 84/17 i 20/19), u glavi III. OPIS TRENUTNOG STANJA, SWOT I DEFINISANJE POTREBA, odeljak 3.2. KARAKTERISTIKE POLJOPRIVREDNOG, ŠUMARSKOG I PREHRAMBENOG SEKTORA, posle pododeljka 3.2.5. Ostali usevi (žitarice, uljarice, šećerna repa) dodaju se pododeljak 3.2.6. Sektor proizvodnje i prerade jaja i pododeljak 3.2.7. Sektor proizvodnje i prerade grožđa,

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: