Vlada donosi ODLUKU O OGRANIČENJU VISINE CENA OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA I ZAŠTITNE OPREME

1. Radi sprečavanja poremećaja na tržištu ili otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja robom, nastalih usled širenja virusa SARS-Cov-2, ograničavaju se cene u trgovini na veliko i malo osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme tako da ne prelaze nivo cena tih proizvoda na dan 5. mart 2020. godine.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: