Vlada donosi ODLUKU O VISINI TROŠKOVA ISPITIVANJA SORTI I GODIŠNJIM TROŠKOVIMA ODRŽAVANJA PRAVA OPLEMENJIVAČA BILJNIH SORTI

1. Ovom odlukom utvrđuje se visina troškova ispitivanja sorti u postupku razmatranja zahteva za dodeljivanje prava oplemenjivača biljne sorte, kao i visina godišnjih troškova održavanja prava oplemenjivača biljne sorte.

2. Visina troškova ispitivanja sorti iz tačke 1. ove odluke za sorte koje se ispituju na teritoriji Republike Srbije je propisana posebnim propisom kojim se uređuje visina naknade za ispitivanje i za dodatno ispitivanje sorte poljoprivrednog bilja na osnovu Zakona o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja („Službeni glasnik RS”, broj 30/10).

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: