Vlada donosi UREDBU O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA 2019. GODINU

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2019. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 12/19 i 69/19), u Godišnjem programu razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2019. godinu, glava V. IZVOR, RASPORED I NAČIN KORIŠĆENJA SREDSTAVA, u odeljku 2. Raspored finansijskih sredstava, Tabela 6. Raspored finansijskih sredstava menja se i glasi:

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: