Vlada je donela Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021. godini

Stav 5. menja se i glasi: 
„Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 2) podtačka (2) alineja prva, tačka 3) podtačka (3) i tačka 4) ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 100% od vrednosti pojedine vrste mere.ˮ.  
 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: