Vlada je donela UREDBU O KATEGORIZACIJI I POSTUPKU UNAPREĐENJA OBJEKATA U KOJIMA SE POSLUJE HRANOM ŽIVOTINJSKOG POREKLA

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se kategorizacija i postupak unapređenja objekata u kojima se posluje hranom životinjskog porekla, a u cilju poboljšanja uslova higijene hrane u objektima.

Član 2.

Ova uredba ne odnosi se na objekte koji su odobreni za izvoz hrane životinjskog porekla u Evropsku uniju, na objekte u kojima se proizvode male količine primarnih proizvoda/hrane životinjskog porekla, kao i na objekte sa posebnim geografskim ograničenjima u skladu sa posebnim propisom, odnosno na koje se primenjuje princip fleksibilnosti, prilagođavanja i odstupanja od zahteva utvrđenih propisima Evropske unije.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: