Vlada je donela UREDBU O ODREĐIVANjU KRITERIJUMA ZA DODELU PODSTICAJA RADI PRIVLAČENjA DIREKTNIH ULAGANjA U AUTOMATIZACIJU POSTOJEĆIH KAPACITETA U OBLASTI PREHRAMBENE INDUSTRIJE

Član 1.
Ovom uredbom bliže se uređuju kriterijumi, uslovi i način privlačenja direktnih ulaganja u automatizaciju postojećih kapaciteta u oblasti prehrambene industrije, kao i vođenje evidencije o odobrenim podsticajima.

Član 5.
Pravo na učestvovanje u postupku dodele sredstava imaju ulagači koji prijave investicione projekte u oblasti prehrambene industrije, a koji se pre početka realizacije investicionog projekta prijave za dodelu sredstava na način i pod uslovima predviđenim ovom uredbom. Pod početkom realizacije projekta se podrazumeva preduzimanje prve pravno obavezujuće radnje.
Korisnik sredstava je dužan da za realizaciju investicionog projekta obezbedi učešće od najmanje 25% opravdanih troškova iz sopstvenih sredstava ili iz drugih izvora koji ne sadrže državnu pomoć.
Velikom privrednom društvu sredstva se ne mogu dodeliti pre nego što se uvidom u dokumentaciju ne utvrdi da dodela sredstava ima delotvoran podsticajni efekat, odnosno da utiče na:
    1) znatno povećanje veličine projekta, ili
    2) znatno povećanje ukupnog iznosa sredstava koje korisnik sredstava ulaže u projekat, ili
    3) znatno povećanje brzine realizacije projekta, ili
    4) realizaciju projekta, koji bez dodele sredstava ne bi mogao da bude ostvaren.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: