Vlada je donela Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021.godini

Član 1.
Ovom uredbom propisuje se za budžetsku 2021. godinu obim sredstava, vrste i maksimalni iznosi po vrsti podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju (u daljem tekstu: podsticaji), u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu.

Član 2.
Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu u Razdelu 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.6 - Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 - Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 - Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0005 - Kreditna podrška u poljoprivredi, Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 700.000.000 dinara od čega 600.000.000 dinara iz izvora finansiranja prihoda budžeta (01) i 100.000.000 dinara iz izvora finansiranja primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine (12), koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: