Vlada je donela Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021.godini

Član 1.
Ovom uredbom propisuje se za budžetsku 2021. godinu obim sredstava, vrste i maksimalni iznosi po vrsti podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju (u daljem tekstu: podsticaji), u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu.
 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: