Vlada je donela Uredbu o uslovima, načinu i postupku za davanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na korišćenje u nepoljoprivredne svrhe

Član 1.
Ovom uredbom bliže se propisuju uslovi, način i postupak za davanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (u daljem tekstu: državno poljoprivredno zemljište) na korišćenje u nepoljoprivredne svrhe (u daljem tekstu: korišćenje), kao i kriterijumi za utvrđivanje visine naknade za davanje državnog poljoprivrednog zemljišta na korišćenje.
Ova uredba primenjuje se na zemljište koje je u katastru nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda upisano po vrsti kao poljoprivredno zemljište u svojini Republike Srbije.
Katastarske parcele koje su predmet vraćanja u smislu zakona kojim se uređuje vraćanje oduzete imovine, ne mogu biti predmet korišćenja.

Član 3.
Državno poljoprivredno zemljište iz člana 2. ove uredbe može se dati na korišćenje fizičkom ili pravnom licu.

Član 4.
Državno poljoprivredno zemljište može se dati na korišćenje na period do 30 godina.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: