VLADA JE DONELA ZAKLJUČAK DA JE SAGLASNA DA REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE IZVRŠI KUPOVINU 51,256,848 kg. MERKANTILNOG KUKURUZA, ROD 2016.GODINE

Kukuruz je domaćeg porekla, u rasutom stanju,mora u svemu da odgovara propisanom standardu SRPS E.B3.516 SRPS i E.B3.516/1 a prema Pravilniku o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i brzo smrznutog testa, kao i sa sledećim elementima kvaliteta:do 14% vlage, do 8% lomlljenih zrna, do 2% defektnih zrna, do 2 % nagorelih i popucalih i drugih primesa. Cena merkantilnog kukuruza je 16.5 din/kg sa pdv-om,uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije. Rok za realizaciju kupovine merkantilnog kukuruza je 30.11.2016.god.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: