Vlada Republike Srbije je donela Uredbu o utvrđivanju Godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2021. godinu

Godišnjim programom utvrđuju se konkretne aktivnosti u 2021. godini koje se odnose na obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi, područja na kojima se obavljaju ti poslovi, obim, rokovi i način sprovođenja aktivnosti, izveštavanje o izvršenim savetodavnim poslovima, način praćenja i ocenjivanja efekata rada poljoprivrednih savetodavaca, razvoj poljoprivredne savetodavne i stručne službe (u daljem tekstu: PSSS), kao i izvori, raspored i način korišćenja sredstava.
Član 2.
Godišnji program sprovode, odnosno savetodavne poslove u poljoprivredi iz tog programa obavljaju privredna društva čiji je osnivač Republika Srbija koja su registrovana u Registar privrednih subjekata za obavljanje ostalih usluga u poljoprivredi, tehnička ispitivanja i analize ili konsalting i menadžment poslova i koja imaju zaposlenog poljoprivrednog savetodavca (u daljem tekstu: savetodavac).
 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: