Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 101/16 od 16. decembra 2016. godine) Zahtevi, odnosno prijave za utvrđivanje prava na korišćenje podsticaja podneti do dana početka primene ovog zakona rešavaće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme njihovog podnošenja.Izuzetno, u 2017. i 2018. godini svojstvo nekomercijalnog poljoprivrednog gazdinstva utvrđuje se prilikom registracije, odnosno prilikom promene podataka u Registru. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u„Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2017.godine.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: