Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 112/15 od 30. decembra 2015. godine)

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: