Zaključak kojim se usvaja Program o izmenama IPARD programa za Republiku Srbiju za period 2014 – 2020. godine

Vlada donosi Zaključak kojim se usvaja Program o izmenama IPARD programa za Republiku Srbiju za period 2014 – 2020. godine.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: