Redovan uvoz za Mart 2019

Kukuruz: Mar 2019 BA 22.384,50 86.035,00
- Semenski: Mar 2019 RO 51.571,45 173.703,39
- - hibridni: Mar 2019 IT 151,00 134,79
- - - Obični hibridi Mar 2019 HU 283.919,35 975.529,86
Mar 2019 HR 15.498,00 41.451,99
Mar 2019 FR 172.501,09 568.817,90
Mar 2019 ES 4,94 3,00
Mar 2019 DE 1.453,87 726,95
Mar 2019 AT 36.920,30 114.242,33

* 584.404,50 1.960.645,21
 
Kukuruz:
- Semenski:
Mar 2019 IT 11.440,00 120.061,95
- - hibridni:
Mar 2019 HR 23.335,65 49.247,00
- - - ostali
Mar 2019 RO 8,00 10,00

* 34.783,65 169.318,95
 
Kukuruz:
- Semenski:
- - hibridni:
- - - trolinijski hibridi
Mar 2019 UA 9.240,00 27.600,00

* 9.240,00 27.600,00
 
Pšenica i napolica:
- Ostala:
Mar 2019 NL 200,00 143,88
- - Ostalo
Mar 2019 HU 96.171,84 22.596,95

* 96.371,84 22.740,83
 
Pšenica i napolica:
- Ostala:
- - Semenska:
- - - Ostalo
Mar 2019 HU 98,86 145,50

* 98,86 145,50
 
Pšenica i napolica:
- Ostala:
- - Semenska:
- - - obična pšenica i napolica
Mar 2019 HU 115,89 154,63

* 115,89 154,63
 
Ostalo voće, sveže:
- Ostalo:
Mar 2019 TR 101.134,00 86.653,77
- - Ostalo
Mar 2019 NL 2.574,37 6.423,83

* 103.708,37 93.077,60
 
Brašno od pšenice ili napolice: Mar 2019 IT 40.060,00 17.835,73
- brašno od pšenice: Mar 2019 HU 1.804,08 2.063,87
- - od obične pšenice i pira Mar 2019 AT 93.000,00 43.151,00
Mar 2019 AL 25.000,00 6.925,00

* 159.864,08 69.975,60
 
Soja u zrnu, lomljena ili nelomljena: Mar 2019 HR 928.680,00 304.406,04
- ostala Mar 2019 GR 1,16 0,50
Mar 2019 DE 790,00 1.834,39
Mar 2019 BA 150.360,00 49.620,05

* 1.079.831,16 355.860,98
 
Soja u zrnu, lomljena ili nelomljena: Mar 2019 SI 81,00 40,50
- za setvu Mar 2019 IT 41,50 41,50
Mar 2019 FR 3.690,00 8.200,00
Mar 2019 AT 10.859,60 16.770,59

* 14.672,10 25.052,59
 
Ostalo voće, sveže:
- Ostalo:
Mar 2019 NL 244,25 1.750,00
- - tamarinde, Akažu - Jabuke, lučice, indijska kruška, sapodila Šljive, pasionke, karambole i pitaje
Mar 2019 IT 24,50 191,89

* 268,75 1.941,89
 
Brašno od pšenice ili napolice:
- brašno od pšenice:
- - od tvrde pšenice
Mar 2019 AT 10.500,00 3.886,65

* 10.500,00 3.886,65
 
Kukuruz: Mar 2019 HU 29.500,00 10.749,75
- ostali Mar 2019 BA 84,00 79,14

* 29.584,00 10.828,89
 
Kukuruz:
- Semenski:
Mar 2019 FR 39.473,00 1.109.880,72
- - ostali
Mar 2019 AT 3.660,00 102.880,62

* 43.133,00 1.212.761,34
 
Ovce i koze, žive:
- Ovce:
Mar 2019 HR 2.120,00 14.450,00
- - Čiste rase za priplod
Mar 2019 FR 12.650,00 98.243,00

* 14.770,00 112.693,00
 
Ostalo voće, sveže: Mar 2019 MK 2.791,00 4.096,80
- jagode Mar 2019 IT 3.238,10 4.818,12
Mar 2019 HU 9.240,00 21.643,23
Mar 2019 GR 169.142,20 297.382,77
Mar 2019 ES 16.000,00 28.200,00
Mar 2019 AL 58.359,60 105.093,26
Mar 2019 SI 1.600,00 1.871,94

* 260.370,90 463.106,12
 
Med prirodni Mar 2019 NZ 102,00 7.988,80
Mar 2019 IT 1.837,00 10.103,50
Mar 2019 GR 36,00 410,43

* 1.975,00 18.502,73
 
Svinje, žive:
- Ostalo:
- - Mase ne preko 50 kg:
- - - domaće vrste:
Mar 2019 HR 263.180,00 292.364,79
- - - - ostale
Mar 2019 BA 120.698,00 139.488,59

* 383.878,00 431.853,38
 
Svinje, žive:
- Ostalo:
- - Mase ne preko 50 kg:
- - - domaće vrste:
- - - - koje su se najmanje jedanput prasile, mase 160 kg i veće
Mar 2019 BA 10.972,00 10.532,77

* 10.972,00 10.532,77
 
Svinje, žive: Mar 2019 SK 148.820,00 331.701,97
- Ostalo: Mar 2019 HU 55.940,00 114.924,96
- - Mase ne preko 50 kg: Mar 2019 HR 70.180,00 162.675,00
- - - domaće vrste Mar 2019 DE 249.495,00 551.768,52

* 524.435,00 1.161.070,45
 
Ostalo voće, sveže:
- Brusnice, borovnice i ostalo voće roda Vaccinium:
- - Ostalo
Mar 2019 IT 243,00 2.876,34

* 243,00 2.876,34
 
Ostalo voće, sveže: Mar 2019 SI 1.000,00 1.661,74
- Kivi Mar 2019 MK 3.630,00 1.976,83
Mar 2019 ME 2.300,00 1.081,00
Mar 2019 IT 146.852,40 79.916,56
Mar 2019 HU 25.200,00 26.137,96
Mar 2019 GR 396.248,40 236.257,60
Mar 2019 AT 15.000,00 17.304,51

* 590.230,80 364.336,20
 
Svinje, žive:
- Čiste rase za priplod
Mar 2019 FR 2.628,00 28.934,22

* 2.628,00 28.934,22
 
Ostalo voće, sveže:
- Brusnice, borovnice i ostalo voće roda Vaccinium:
- - voće vrste Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corymbosum
Mar 2019 NL 1.788,00 21.101,96

* 1.788,00 21.101,96
 
Ostalo voće, sveže:
- Crne, bele ili crvene ribizle i ogrozdi:
Mar 2019 NL 277,00 3.770,57
- - crvene ribizle
Mar 2019 IT 43,50 736,76

* 320,50 4.507,33
 
Ostalo voće, sveže:
- Maline, kupine, dudinje i loganjske bobice:
Mar 2019 NL 36,00 564,00
- - Ostalo
Mar 2019 IT 63,00 948,68

* 99,00 1.512,68
 
Ostalo voće, sveže: Mar 2019 NL 159,00 2.369,99
- Maline, kupine, dudinje i loganjske bobice: Mar 2019 IT 326,50 4.516,13
- - Maline Mar 2019 HU 360,00 3.314,63

* 845,50 10.200,75
 

Izvor: Uprava carine

Pregled arhive

Dokument Datum postavljanja
Info Tim Logistika izvoz oktobar 2019. 22.11.2019
Info Tim Logistika uvoz oktobar 2019. 22.11.2019
Info Tim Logistika izvoz septembar 2019. 21.10.2019
Info Tim Logistika uvoz septembar 2019. 21.10.2019
Info Tim Logistika izvoz avgust 2019. 20.09.2019
Info Tim Logistika uvoz avgust 2019. 20.09.2019
Info Tim Logistika izvoz jul 2019. 30.08.2019
Info Tim Logistika uvoz jul 2019. 30.08.2019
Info Tim Logistika izvoz jun 2019. 16.07.2019
Info Tim Logistika uvoz jun 2019. 16.07.2019
Info Tim Logistika izvoz maj 2019. 20.06.2019
Info Tim Logistika uvoz maj 2019. 20.06.2019
Info Tim Logistika izvoz april 2019 29.05.2019
Info Tim Logistika uvoz april 2019. 29.05.2019
Info Tim Logistika uvoz mart 2019. 18.04.2019
Info Tim Logistika izvoz mart 2019 18.04.2019
Info Tim Logistika izvoz februar 2019 20.03.2019
Info Tim Logistika uvoz februar 2019. 20.03.2019
Info Tim Logistika izvoz januar 2019 19.02.2019
Info Tim Logistika uvoz januar 2019. 19.02.2019
Info Tim Logistika uvoz decembar 2018 18.01.2019
Info Tim Logistika izvoz decembar 2018 18.01.2019
Info Tim Logistika izvoz novembar 2018 24.12.2018
Info Tim Logistika uvoz novembar 2018 24.12.2018
Info Tim Logistika uvoz oktobar 2018 27.11.2018