Redovan uvoz za Mart 2019

Svinje, žive:
- Čiste rase za priplod
Mar 2019 FR 2.628,00 28.934,22

* 2.628,00 28.934,22
 
Svinje, žive: Mar 2019 DE 249.495,00 551.768,52
- Ostalo: Mar 2019 SK 148.820,00 331.701,97
- - Mase ne preko 50 kg: Mar 2019 HR 70.180,00 162.675,00
- - - domaće vrste Mar 2019 HU 55.940,00 114.924,96

* 524.435,00 1.161.070,45
 
Svinje, žive:
- Ostalo:
- - Mase 50 kg ili veće:
- - - domaće vrste:
- - - - koje su se najmanje jedanput prasile, mase 160 kg i veće
Mar 2019 BA 10.972,00 10.532,77

* 10.972,00 10.532,77
 
Svinje, žive:
- Ostalo:
- - Mase 50 kg ili veće:
- - - domaće vrste:
Mar 2019 BA 120.698,00 139.488,59
- - - - ostale
Mar 2019 HR 263.180,00 292.364,79

* 383.878,00 431.853,38
 
Ovce i koze, žive:
- Ovce:
Mar 2019 FR 12.650,00 98.243,00
- - Čiste rase za priplod
Mar 2019 HR 2.120,00 14.450,00

* 14.770,00 112.693,00
 
Med prirodni Mar 2019 NZ 102,00 7.988,80
Mar 2019 IT 1.837,00 10.103,50
Mar 2019 GR 36,00 410,43

* 1.975,00 18.502,73
 
Ostalo voće, sveže: Mar 2019 AL 58.359,60 105.093,26
- jagode Mar 2019 ES 16.000,00 28.200,00
Mar 2019 GR 169.142,20 297.382,77
Mar 2019 HU 9.240,00 21.643,23
Mar 2019 IT 3.238,10 4.818,12
Mar 2019 MK 2.791,00 4.096,80
Mar 2019 SI 1.600,00 1.871,94

* 260.370,90 463.106,12
 
Ostalo voće, sveže: Mar 2019 HU 360,00 3.314,63
- Maline, kupine, dudinje i loganjske bobice: Mar 2019 NL 159,00 2.369,99
- - Maline Mar 2019 IT 326,50 4.516,13

* 845,50 10.200,75
 
Ostalo voće, sveže:
- Maline, kupine, dudinje i loganjske bobice:
Mar 2019 IT 63,00 948,68
- - Ostalo
Mar 2019 NL 36,00 564,00

* 99,00 1.512,68
 
Ostalo voće, sveže:
- Crne, bele ili crvene ribizle i ogrozdi:
Mar 2019 IT 43,50 736,76
- - crvene ribizle
Mar 2019 NL 277,00 3.770,57

* 320,50 4.507,33
 
Ostalo voće, sveže:
- Brusnice, borovnice i ostalo voće roda Vaccinium:
- - voće vrste Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corymbosum
Mar 2019 NL 1.788,00 21.101,96

* 1.788,00 21.101,96
 
Ostalo voće, sveže:
- Brusnice, borovnice i ostalo voće roda Vaccinium:
- - Ostalo
Mar 2019 IT 243,00 2.876,34

* 243,00 2.876,34
 
Ostalo voće, sveže: Mar 2019 AT 15.000,00 17.304,51
- Kivi Mar 2019 GR 396.248,40 236.257,60
Mar 2019 HU 25.200,00 26.137,96
Mar 2019 IT 146.852,40 79.916,56
Mar 2019 ME 2.300,00 1.081,00
Mar 2019 MK 3.630,00 1.976,83
Mar 2019 SI 1.000,00 1.661,74

* 590.230,80 364.336,20
 
Ostalo voće, sveže:
- Ostalo:
Mar 2019 NL 244,25 1.750,00
- - tamarinde, Akažu - Jabuke, lučice, indijska kruška, sapodila Šljive, pasionke, karambole i pitaje
Mar 2019 IT 24,50 191,89

* 268,75 1.941,89
 
Ostalo voće, sveže:
- Ostalo:
Mar 2019 NL 2.574,37 6.423,83
- - Ostalo
Mar 2019 TR 101.134,00 86.653,77

* 103.708,37 93.077,60
 
Pšenica i napolica:
- Ostala:
- - Semenska:
- - - obična pšenica i napolica
Mar 2019 HU 115,89 154,63

* 115,89 154,63
 
Pšenica i napolica:
- Ostala:
- - Semenska:
- - - Ostalo
Mar 2019 HU 98,86 145,50

* 98,86 145,50
 
Pšenica i napolica:
- Ostala:
Mar 2019 HU 96.171,84 22.596,95
- - Ostalo
Mar 2019 NL 200,00 143,88

* 96.371,84 22.740,83
 
Kukuruz:
- Semenski:
- - hibridni:
- - - trolinijski hibridi
Mar 2019 UA 9.240,00 27.600,00

* 9.240,00 27.600,00
 
Kukuruz: Mar 2019 DE 1.453,87 726,95
- Semenski: Mar 2019 RO 51.571,45 173.703,39
- - hibridni: Mar 2019 IT 151,00 134,79
- - - Obični hibridi Mar 2019 HU 283.919,35 975.529,86
Mar 2019 HR 15.498,00 41.451,99
Mar 2019 FR 172.501,09 568.817,90
Mar 2019 ES 4,94 3,00
Mar 2019 BA 22.384,50 86.035,00
Mar 2019 AT 36.920,30 114.242,33

* 584.404,50 1.960.645,21
 
Kukuruz:
- Semenski:
Mar 2019 RO 8,00 10,00
- - hibridni:
Mar 2019 IT 11.440,00 120.061,95
- - - ostali
Mar 2019 HR 23.335,65 49.247,00

* 34.783,65 169.318,95
 
Kukuruz:
- Semenski:
Mar 2019 AT 3.660,00 102.880,62
- - ostali
Mar 2019 FR 39.473,00 1.109.880,72

* 43.133,00 1.212.761,34
 
Kukuruz: Mar 2019 BA 84,00 79,14
- ostali Mar 2019 HU 29.500,00 10.749,75

* 29.584,00 10.828,89
 
Brašno od pšenice ili napolice:
- brašno od pšenice:
- - od tvrde pšenice
Mar 2019 AT 10.500,00 3.886,65

* 10.500,00 3.886,65
 
Brašno od pšenice ili napolice: Mar 2019 IT 40.060,00 17.835,73
- brašno od pšenice: Mar 2019 HU 1.804,08 2.063,87
- - od obične pšenice i pira Mar 2019 AT 93.000,00 43.151,00
Mar 2019 AL 25.000,00 6.925,00

* 159.864,08 69.975,60
 
Soja u zrnu, lomljena ili nelomljena: Mar 2019 AT 10.859,60 16.770,59
- za setvu Mar 2019 FR 3.690,00 8.200,00
Mar 2019 IT 41,50 41,50
Mar 2019 SI 81,00 40,50

* 14.672,10 25.052,59
 
Soja u zrnu, lomljena ili nelomljena: Mar 2019 BA 150.360,00 49.620,05
- ostala Mar 2019 DE 790,00 1.834,39
Mar 2019 GR 1,16 0,50
Mar 2019 HR 928.680,00 304.406,04

* 1.079.831,16 355.860,98
 

Izvor: Uprava carine

Pregled arhive

Dokument Datum postavljanja
Info Tim Logistika izvoz jun 2024 02.07.2024
Info Tim Logistika uvoz jun 2024 02.07.2024
Info Tim Logistika uvoz maj 2024 05.06.2024
Info Tim Logistika izvoz maj 2024 05.06.2024
Info Tim Logistika izvoz april 2024 08.05.2024
Info Tim Logistika uvoz april 2024 08.05.2024
Info Tim Logistika uvoz mart 2024 03.04.2024
Info Tim Logistika izvoz mart 2024 03.04.2024
Info Tim Logistika uvoz februar 2024 04.03.2024
Info Tim Logistika izvoz februar 2024 04.03.2024
Info Tim Logistika izvoz januar 2024 07.02.2024
Info Tim Logistika uvoz januar 2024 07.02.2024
Info Tim Logistika izvoz decembar 2023 11.01.2024
Info Tim Logistika uvoz decembar 2023 11.01.2024
Info Tim Logistika izvoz novembar 2023 11.12.2023
Info Tim Logistika uvoz novembar 2023 11.12.2023
Info Tim Logistika izvoz oktobar 2023 03.11.2023
Info Tim Logistika uvoz oktobar 2023 03.11.2023
Info Tim Logistika izvoz septembar 2023 03.10.2023
Info Tim Logistika uvoz septembar 2023 03.10.2023
Info Tim Logistika izvoz avgust 2023 06.09.2023
Info Tim Logistika uvoz avgust 2023 06.09.2023
Info Tim Logistika izvoz jul 2023 08.08.2023
Info Tim Logistika uvoz jul 2023 08.08.2023
Info Tim Logistika izvoz jun 2023 07.07.2023