Aplikacija

 • Info tim Logistika je aplikacija namenjena svima koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i prerađivačkom industrijom.
 • Ona Vam omogućava da pratite cene i tržište u svakom trenutku iz Vašeg džepa.
 • Jednim klikom, kroz aplikaciju možete da kupujete, prodajete ili dođete do važnih informacija u bilo kom trenutku i na bilo kom mestu.
 • Aplikacija služi da klijentima pružimo lak pristup najnovijim informacijama u realnom vremenu o domaćim i stranim poljoprivrednim tržištima, kao što su robni podaci, uključujući cene žitarica, uljarica, stoke, repromaterijala za poljoprivredu, i ostalog.
 • Samim tim što je laka za korišćenje i uvek dostupna, aplikacija Vam omogućava da budete ažurni i pravovremeno reagujete imajući uvid u trenutne cene.
 • Aplikacija omogućava da sami definišete robe koje želite da pratite.

Šta Vam nudi aplikacija:

 • Nanovije informacije o cenama poljoprivredno-prehrambenih prozvoda.
 • Uvid u cene po kojima je ostvareno trgovanje.
 • Poslovni adresar kupaca i prodavaca za kategoriju roba po Vašem izboru.
 • Mogućnost da sami oglašavate Vaše prozvode.
 • Fjučers cene žitarica i uljarica na stranim berzama.
 • Aktuelne vesti sa poljoprivrednog tržišta.
 • Konkurse za podsticajna sredstva u poljoprivredi, zakone, pravilnike, uredbe.
 • Korišćenjem aplikacije sebi omogućavate:
 • bolju pregovaračku poziciju
 • bolju zaradu ili uštedu
 • brzo i direktno stupanje u kontakt sa potencijalnim kupcima i prodavcima.
 • Stičete bolji uvid o stanju na tržištu i povećavate mogućnost zarade.

U kojim situacijama Vam aplikacija može biti od koristi?

 • Obzirom da je aplikacija sajt u malom, samim tim što znate cene koje su tržišne u momentu kada pregovarate oko saradnje sa svojim poslovnim partnerima, možete ostvariti veći profit.
 • Korisnik naših usluga je na poslovnom sastanku, proveravajući cene u aplikaciji, ostvario bolji učinak za sebe i za firmu koju radi.
 • Ukoliko ste poljoprivredni proizvođač i radite u polju, aplikacija Vam omogućava da istrgujete u momentu kada je to najpovoljnije za vas, jer možete pozivati potencijalne kupce i dobavljače direktno iz aplikacije. Poljoprivredni proizvođač, koji koristi našu aplikaciju, u pauzi na njivi je video da cena za robu koju on prodaje ide gore, da ima kupaca, pozvao kupca direktno iz aplikacije i ugovorio posao, brzo i sa zaradom kojoj se nije nadao.
 • Uvek ste u prilici da odreagujete na poziv za konkurs ili subvenciju, jer samo na dva klika možete videti aktuelne pozive, kao i proceniti da li ispunjavate uslove za određeni poziv. Jedan naš korisnik je iskoristio izuzetno kratak rok za subvenciju, od samo 4 dana, jer je na aplikaciji video da ima već dosta spremne dokumentacije za konkretan poziv i uspeo da ostvari povraćaj sredstava za svoju firmu.