FJUČERS CENE NA SVETSKIM BERZAMA ZA PERIOD OD 03.05.2023 DO 10.05.2023

Fjučers ugovor predstavlja obavezu da se kupi ili proda određena roba, kao što je npr. žito, određenog dana, po unapred određenoj ceni.
Fjučers ugovor predstavlja sporazum između dve strane o kupovini ili prodaji robe u poznato buduće vreme za poznatu cenu.

Kretanje srednjeg kursa po NBS za EUR, USD, HUF

03.05.202304.05.202305.05.202306.05.202307.05.202308.05.202309.05.202310.05.2023
EUR117.27117.29117.3117.29117.3117.28
HUF31.331.2531.4331.531.4831.57
USD106.36105.79106.2106.21106.74106.85
Izvor: Narodna Banka Srbije

Fjučers cena Kukuruz Mađarska (EUR/t)

03.05.202304.05.202305.05.202306.05.202307.05.202308.05.202309.05.202310.05.2023
Kukuruz Jul 2023-----236.34236.17234.19
Kukuruz Novembar 2023-----233.65233.48231.50
Kukuruz Decembar 2023-----241.71241.53235.54
Izvor: Barchart Euronext

Fjučers cena Stočna pšenica Mađarska (EUR/t)

03.05.202304.05.202305.05.202306.05.202307.05.202308.05.202309.05.202310.05.2023
Stočna pšenica Avgust 2023-----196.05195.64196.24
Stočna pšenica Septembar 2023-----212.17203.96204.58
Izvor: Barchart Euronext

Fjučers cena Stočni ječam Mađarska (EUR/t)

03.05.202304.05.202305.05.202306.05.202307.05.202308.05.202309.05.202310.05.2023
Stočni ječam Septembar 2023-----169.20169.07169.59
Izvor: Barchart Euronext

Fjučers cena Uljana repica Francuska (EUR/t)

03.05.202304.05.202305.05.202306.05.202307.05.202308.05.202309.05.202310.05.2023
Uljana repica Avgust 2023436.5438448.5--429434.25435.75
Uljana repica Novembar 2023441.25443454--435.5440.75442.25
Izvor: Barchart Euronext

Fjučers cena Kukuruz Francuska (EUR/t)

03.05.202304.05.202305.05.202306.05.202307.05.202308.05.202309.05.202310.05.2023
Kukuruz Jun 2023226.5229.25230.75--229.25228.25227.75
Kukuruz Avgust 2023226.5229.25230.5--228.5225.75225.25
Kukuruz Novembar 2023227.75231232.25--229.5226.25225.5
Izvor: Barchart Euronext

Fjučers cena Pšenica Francuska (EUR/t)

03.05.202304.05.202305.05.202306.05.202307.05.202308.05.202309.05.202310.05.2023
Pšenica Maj 2023234237.25239.25--237225.5-
Pšenica Septembar 2023235239.75244--241.5234232.25
Pšenica Decembar 2023238.75242.75247.25--245.25238236.5
Izvor: Barchart Euronext

Fjučers cena Kukuruz Čikago (EUR/t)

03.05.202304.05.202305.05.202306.05.202307.05.202308.05.202309.05.202310.05.2023
Kukuruz Maj 2023231.58228.66232.82--231.72229.99230.26
Kukuruz Jul 2023210.02209.70212.21--211.03209.35212.11
Kukuruz Septembar 2023189.95188.26191.04--187.73185.42186.21
Kukuruz Decembar 2023189.09187.90190.18--186.66185.21185.64
Izvor: Barchart Euronext

Fjučers cena Soja zrno Čikago (EUR/t)

03.05.202304.05.202305.05.202306.05.202307.05.202308.05.202309.05.202310.05.2023
Soja zrno Maj 2023482.54481.20488.68--487.50485.02482.92
Soja zrno Jul 2023471.95471.93477.90--475.26471.91467.99
Soja zrno Avgust 2023452.69452.04456.88--452.90449.71445.96
Soja zrno Septembar 2023429.62427.65431.93--427.75426.71422.53
Izvor: Barchart Euronext

Fjučers cena Sojina sačma Čikago (EUR/t)

03.05.202304.05.202305.05.202306.05.202307.05.202308.05.202309.05.202310.05.2023
Sojina sačma Maj 2023425.69424.83428.04--424.72417.68419.68
Sojina sačma Jul 2023423.49423.64424.65--424.32420.68420.79
Sojina sačma Avgust 2023417.99416.38416.86--417.23415.27414.76
Sojina sačma Septembar 2023408.40405.54405.48--406.26405.04404.52
Izvor: Barchart Euronext

Fjučers cena Sojino ulje Čikago (EUR/t)

03.05.202304.05.202305.05.202306.05.202307.05.202308.05.202309.05.202310.05.2023
Sojino ulje Maj 20231047.131039.361079.62--1064.841057.631041.42
Sojino ulje Jul 20231051.531056.261082.81--1069.431061.041039.62
Sojino ulje Avgust 20231046.531050.011075.83--1063.651053.611035.80
Sojino ulje Septembar 20231040.541043.531066.05--1056.061045.591029.37
Izvor: Barchart Euronext

Fjučers cena Pšenica Čikago (EUR/t)

03.05.202304.05.202305.05.202306.05.202307.05.202308.05.202309.05.202310.05.2023
Pšenica Maj 2023208.67209.24215.30--213.27210.78210.29
Pšenica Jul 2023214.14214.55219.55--215.40214.99213.91
Pšenica Septembar 2023217.74218.07223.01--219.47218.73217.65
Pšenica Decembar 2023223.14223.83228.53--224.79224.42223.28
Izvor: Barchart Euronext

BERZA MILANO ZA PERIOD OD 04.04.2023 DO 10.05.2023

Kretanje srednjeg kursa po NBS za EUR

 04.04.202311.04.202318.04.202302.05.202309.05.2023
EUR117,29117,29117,29117,27117,30
Izvor: Narodna Banka Srbije

Kukuruz berza Milano (EUR/t)

 04.04.202311.04.202318.04.202302.05.202309.05.2023
KUKURUZ - Min. cena270,00270,00268,00276,00266,00
KUKURUZ - Max. cena297,00297,00294,00284,00273,00
KUKURUZ - Avg. cena283,50283,50281,00280,00269,50
Izvor: Granaria Milano

Sojina sačma berza Milano (EUR/t)

 04.04.202311.04.202318.04.202302.05.202309.05.2023
SOJINA SAČMA - Min. cena569,00564,00572,00542,00522,00
SOJINA SAČMA - Max. cena584,00579,00587,00557,00537,00
SOJINA SAČMA - Avg. cena576,50571,50579,50549,50529,50
Izvor: Granaria Milano

Suncokretova sačma berza Milano (EUR/t)

 04.04.202311.04.202318.04.202302.05.202309.05.2023
SUNCOKRETOVA SAČMA - Min. cena363,00363,00358,00358,00348,00
SUNCOKRETOVA SAČMA - Max. cena378,00373,00368,00363,00354,00
SUNCOKRETOVA SAČMA - Avg. cena370,50368,00363,00360,50351,00
Izvor: Granaria Milano

Pšenica berza Milano (EUR/t)

 04.04.202311.04.202318.04.202302.05.202309.05.2023
PŠENICA - Min. cena270,00270,00270,00268,00266,00
PŠENICA - Max. cena272,00272,00272,00270,00268,00
PŠENICA - Avg. cena271,00271,00271,00269,00267,00
Izvor: Granaria Milano

Soja zrno berza Milano (EUR/t)

 04.04.202311.04.202318.04.202302.05.202309.05.2023
SOJA ZRNO - Min. cena513,00513,00513,00483,00463,00
SOJA ZRNO - Max. cena543,00543,00543,00513,00493,00
SOJA ZRNO - Avg. cena528,00528,00528,00498,00478,00
Izvor: Granaria Milano

Pregled arhive

Dokument Datum postavljanja
BERZA MILANO ZA PERIOD 02.05.2023.-09.05.2023. 10.05.2023
SVETSKE BERZE ZA 09.05.2023 10.05.2023
SVETSKE BERZE ZA 08.05.2023 09.05.2023
DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 24.04.2023.-05.05.2023. 08.05.2023
SVETSKE BERZE ZA 04.05.2023 05.05.2023
BERZA MILANO ZA PERIOD 18.04.2023.-02.05.2023. 04.05.2023
SVETSKE BERZE ZA 03.05.2023 04.05.2023
DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 18.04.2023.-03.05.2023. 03.05.2023
SVETSKE BERZE ZA 28.04.2023 28.04.2023
SVETSKE BERZE ZA 27.04.2023 27.04.2023
SVETSKE BERZE ZA 26.04.2023 26.04.2023
SVETSKE BERZE ZA 25.04.2023 25.04.2023
DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 10.04.2023.-21.04.2023 24.04.2023
SVETSKE BERZE ZA 21.04.2023 21.04.2023
SVETSKE BERZE ZA 20.04.2023 20.04.2023
BERZA MILANO ZA PERIOD 11.04.2023.-18.04.2023. 19.04.2023
SVETSKE BERZE ZA 19.04.2023 19.04.2023
DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 03.04.2023.-14.04.2023 18.04.2023
SVETSKE BERZE ZA 12.04.2023 13.04.2023
BERZA MILANO ZA PERIOD 04.04.2023.-11.04.2023. 12.04.2023
SVETSKE BERZE ZA 11.04.2023 12.04.2023
SVETSKE BERZE ZA 10.04.2023 11.04.2023
DVONEDELJNI OSVRT NA SVETSKE BERZE ZA PERIOD 27.03.2023.-07.04.2023 10.04.2023
SVETSKE BERZE ZA 07.04.2023 10.04.2023
SVETSKE BERZE ZA 06.04.2023 07.04.2023