FJUČERS CENE NA SVETSKIM BERZAMA ZA PERIOD OD 09.05.2019 DO 16.05.2019

Fjučers ugovor predstavlja obavezu da se kupi ili proda određena roba, kao što je npr. žito, određenog dana, po unapred određenoj ceni.
Fjučers ugovor predstavlja sporazum između dve strane o kupovini ili prodaji robe u poznato buduće vreme za poznatu cenu.

Kretanje srednjeg kursa po NBS za EUR, USD, HUF

09.05.201910.05.201911.05.201912.05.201913.05.201914.05.201915.05.201916.05.2019
EUR118.02118117.97117.94117.96117.95
HUF36.3836.3636.4536.3936.3236.29
USD105.4105.1105.05104.92105.23105.22

Fjučers cena Uljana repica Francuska (EUR/t)

09.05.201910.05.201911.05.201912.05.201913.05.201914.05.201915.05.201916.05.2019
Uljana repica Maj 2019362.5-------
Uljana repica Avgust 2019365.75360.75--358.5361.25363364.25
Uljana repica Novembar 2019368364.25--361.75364366368
Uljana repica Februar 2020----365367.25369.25370.75

Fjučers cena Ulje uljane repice Francuska (EUR/t)

09.05.201910.05.201911.05.201912.05.201913.05.201914.05.201915.05.201916.05.2019
Ulje uljane repice Jun 2019698.5698.5--698.5698.5698.5698.5
Ulje uljane repice Septembar 2019698.5698.5--698.5698.5698.5698.5
Ulje uljane repice Decembar 2019698.5698.5--698.5698.5698.5698.5

Fjučers cena Sačma uljane repice Francuska (EUR/t)

09.05.201910.05.201911.05.201912.05.201913.05.201914.05.201915.05.201916.05.2019
Sačma uljane repice Jun 2019228228--228228228228
Sačma uljane repice Septembar 2019210210--210210210210
Sačma uljane repice Decembar 2019218218--218218218218

Fjučers cena Kukuruz Francuska (EUR/t)

09.05.201910.05.201911.05.201912.05.201913.05.201914.05.201915.05.201916.05.2019
Kukuruz Jun 2019164.5163.5--163164164162.75
Kukuruz Avgust 2019168.75167.5--166.25168.5168.75167.75
Kukuruz Novembar 2019167166.5--166167.5168.5170.25

Fjučers cena Pšenica Francuska (EUR/t)

09.05.201910.05.201911.05.201912.05.201913.05.201914.05.201915.05.201916.05.2019
Pšenica Maj 2019185.25183.75------
Pšenica Septembar 2019170.25169--168.75170.5172173.75
Pšenica Decembar 2019174.25173--172.75174.25176177.5
Pšenica Mart 2020----176.5178179.5181

Fjučers cena Veštačko đubrivo UAN 30 Francuska (EUR/t)

09.05.201910.05.201911.05.201912.05.201913.05.201914.05.201915.05.201916.05.2019
Veštačko đubrivo UAN 30 Jun 2019210210------
Veštačko đubrivo UAN 30 Septembar 2019210210--210210210210
Veštačko đubrivo UAN 30 Novembar 2019220220--220220220220
Veštačko đubrivo UAN 30 Mart 2020----220220220220

Fjučers cena Kukuruz Čikago (EUR/t)

09.05.201910.05.201911.05.201912.05.201913.05.201914.05.201915.05.201916.05.2019
Kukuruz Maj 2019121.08120.05--124.17---
Kukuruz Jul 2019124.53123.28--127.25130.00131.83134.22
Kukuruz Septembar 2019127.34126.57--130.40132.94134.71136.82
Kukuruz Decembar 2019131.14130.43--134.26136.44138.16139.98
Kukuruz Mart 2020-----140.50142.09143.36

Fjučers cena Soja zrno Čikago (EUR/t)

09.05.201910.05.201911.05.201912.05.201913.05.201914.05.201915.05.201916.05.2019
Soja zrno Maj 2019263.83260.83--258.81---
Soja zrno Jul 2019266.85264.83--266.80272.09274.88274.81
Soja zrno Avgust 2019268.95266.92--269.01274.25277.05277.10
Soja zrno Septembar 2019270.79268.82--270.92276.20278.95279.07
Soja zrno Novembar 2019274.40272.68--274.97280.26282.88282.94
Soja zrno Januar 2020-----284.44286.88286.94

Fjučers cena Sojina sačma Čikago (EUR/t)

09.05.201910.05.201911.05.201912.05.201913.05.201914.05.201915.05.201916.05.2019
Sojina sačma Maj 2019281.45278.92--278.76---
Sojina sačma Jul 2019285.18282.07--285.05293.01295.59297.06
Sojina sačma Avgust 2019287.16283.93--286.62294.28296.87298.31
Sojina sačma Septembar 2019289.12285.90--287.99296.04298.54300.41
Sojina sačma Oktobar 2019-----297.62300.11301.39

Fjučers cena Sojino ulje Čikago (EUR/t)

09.05.201910.05.201911.05.201912.05.201913.05.201914.05.201915.05.201916.05.2019
Sojino ulje Maj 2019518.60520.34--517.29---
Sojino ulje Jul 2019525.29526.04--525.73531.68538.67542.79
Sojino ulje Avgust 2019528.24528.79--528.08534.04541.23544.96
Sojino ulje Septembar 2019531.00531.54--530.05536.97542.60546.92
Sojino ulje Oktobar 2019-----538.16545.36550.07

Fjučers cena Pšenica Čikago (EUR/t)

09.05.201910.05.201911.05.201912.05.201913.05.201914.05.201915.05.201916.05.2019
Pšenica Maj 2019138.35137.12--141.09---
Pšenica Jul 2019141.23138.95--143.96147.48148.61154.05
Pšenica Septembar 2019144.19141.90--146.58149.84150.84156.02
Pšenica Decembar 2019149.04146.68--151.35154.60155.23159.82
Pšenica Mart 2020-----158.99159.69163.89

BERZA MILANO ZA PERIOD OD 09.04.2019 DO 16.05.2019

Kretanje srednjeg kursa po NBS za EUR

 09.04.201916.04.201923.04.201907.05.201914.05.2019
EUR117,96117,96118,04117,97117,94

Kukuruz berza Milano (EUR/t)

 09.04.201916.04.201923.04.201907.05.201914.05.2019
KUKURUZ - Min. cena189,00189,00187,00186,00185,00
KUKURUZ - Max. cena190,00190,00188,00187,00186,00
KUKURUZ - Avg. cena189,50189,50187,50186,50185,50

Pšenica berza Milano (EUR/t)

 09.04.201916.04.201923.04.201907.05.201914.05.2019
PŠENICA - Min. cena213,00213,00213,00213,00212,00
PŠENICA - Max. cena217,00217,00217,00216,00215,00
PŠENICA - Avg. cena215,00215,00215,00214,50213,50

Soja zrno berza Milano (EUR/t)

 09.04.201916.04.201923.04.201907.05.201914.05.2019
SOJA ZRNO - Min. cena342,00342,00340,00331,00326,00
SOJA ZRNO - Max. cena343,00343,00341,00332,00327,00
SOJA ZRNO - Avg. cena342,50342,50340,50331,50326,50

Sojina sačma berza Milano (EUR/t)

 09.04.201916.04.201923.04.201907.05.201914.05.2019
SOJINA SAČMA - Min. cena340,00340,00338,00329,00326,00
SOJINA SAČMA - Max. cena353,00353,00351,00342,00339,00
SOJINA SAČMA - Avg. cena346,50346,50344,50335,50332,50

Suncokretova sačma berza Milano (EUR/t)

 09.04.201916.04.201923.04.201907.05.201914.05.2019
SUNCOKRETOVA SAČMA - Min. cena230,00230,00237,00237,00237,00
SUNCOKRETOVA SAČMA - Max. cena234,00234,00241,00241,00241,00
SUNCOKRETOVA SAČMA - Avg. cena232,00232,00239,00239,00239,00