FJUČERS CENE NA SVETSKIM BERZAMA ZA PERIOD OD 11.11.2018 DO 18.11.2018

Fjučers ugovor predstavlja obavezu da se kupi ili proda određena roba, kao što je npr. žito, određenog dana, po unapred određenoj ceni.
Fjučers ugovor predstavlja sporazum između dve strane o kupovini ili prodaji robe u poznato buduće vreme za poznatu cenu.

Kretanje srednjeg kursa po NBS za EUR, USD, HUF

11.11.201812.11.201813.11.201814.11.201815.11.201816.11.201817.11.201818.11.2018
EUR118.4118.32118.34118.27118.2
HUF36.8636.6736.6136.6436.71
USD104.37105.24104.8104.33104.18

Fjučers cena Uljana repica Francuska (EUR/t)

11.11.201812.11.201813.11.201814.11.201815.11.201816.11.201817.11.201818.11.2018
Uljana repica Februar 2019-380377.75376377373--
Uljana repica Maj 2019-380378.25377.25378.25375.5--

Fjučers cena Ulje uljane repice Francuska (EUR/t)

11.11.201812.11.201813.11.201814.11.201815.11.201816.11.201817.11.201818.11.2018
Ulje uljane repice Decembar 2018-698.5698.5698.5698.5698.5--
Ulje uljane repice Mart 2019-698.5698.5698.5698.5698.5--
Ulje uljane repice Jun 2019-698.5698.5698.5698.5698.5--

Fjučers cena Sačma uljane repice Francuska (EUR/t)

11.11.201812.11.201813.11.201814.11.201815.11.201816.11.201817.11.201818.11.2018
Sačma uljane repice Decembar 2018-226226226226226--
Sačma uljane repice Mart 2019-227227227227227--
Sačma uljane repice Jun 2019-228228228228228--

Fjučers cena Kukuruz Francuska (EUR/t)

11.11.201812.11.201813.11.201814.11.201815.11.201816.11.201817.11.201818.11.2018
Kukuruz Januar 2019-173.5174174.75175.5174.75--
Kukuruz Mart 2019-175.25175.75176.75177177.25--
Kukuruz Jun 2019-179179.5180.5180.5179.75--

Fjučers cena Pšenica Francuska (EUR/t)

11.11.201812.11.201813.11.201814.11.201815.11.201816.11.201817.11.201818.11.2018
Pšenica Decembar 2018-202201.75201200.75199.75--
Pšenica Mart 2019-205.25205205204.25203--
Pšenica Maj 2019-206206206.5205.75204--

Fjučers cena Kukuruz Čikago (EUR/t)

11.11.201812.11.201813.11.201814.11.201815.11.201816.11.201817.11.201818.11.2018
Kukuruz Decembar 2018-128.49128.51128.21127.88126.56--
Kukuruz Mart 2019-132.38132.45132.13131.70130.37--
Kukuruz Maj 2019-135.08135.24134.74134.22133.06--

Fjučers cena Soja zrno Čikago (EUR/t)

11.11.201812.11.201813.11.201814.11.201815.11.201816.11.201817.11.201818.11.2018
Soja zrno Januar 2019-287.46287.92289.36288.39288.95--
Soja zrno Mart 2019-291.66292.26293.59292.76293.33--
Soja zrno Maj 2019-295.96296.75297.98296.98297.54--

Fjučers cena Sojina sačma Čikago (EUR/t)

11.11.201812.11.201813.11.201814.11.201815.11.201816.11.201817.11.201818.11.2018
Sojina sačma Decembar 2018-298.20299.33299.97298.71302.05--
Sojina sačma Januar 2019-299.96300.99301.74300.75304.10--
Sojina sačma Mart 2019-302.38303.84304.47303.29306.23--

Fjučers cena Sojino ulje Čikago (EUR/t)

11.11.201812.11.201813.11.201814.11.201815.11.201816.11.201817.11.201818.11.2018
Sojino ulje Decembar 2018-540.06538.65540.02537.92531.83--
Sojino ulje Januar 2019-543.76542.38543.93541.81535.72--
Sojino ulje Mart 2019-548.81547.88549.20547.65541.35--

Fjučers cena Pšenica Čikago (EUR/t)

11.11.201812.11.201813.11.201814.11.201815.11.201816.11.201817.11.201818.11.2018
Pšenica Decembar 2018-167.61165.78164.98164.24164.11--
Pšenica Mart 2019-169.72168.80167.66167.09166.86--
Pšenica Maj 2019-171.98171.82170.34169.84169.13--

Fjučers cena Stočna pšenica London (EUR/t)

11.11.201812.11.201813.11.201814.11.201815.11.201816.11.201817.11.201818.11.2018
Stočna pšenica Novembar 2018-190.55192.96192.06191.56189.93--
Stočna pšenica Januar 2019-194.32196.38195.50195.00192.39--
Stočna pšenica Mart 2019-195.29197.36196.48195.97194.52--

Fjučers cena Kukuruz Sao Paolo Brazil (EUR/t)

11.11.201812.11.201813.11.201814.11.201815.11.201816.11.201817.11.201818.11.2018
Kukuruz Novembar 2018-142.88143.22143.31----
Kukuruz Januar 2019-151.27151.17147.79147.22148.58--
Kukuruz Mart 2019-149.90148.91149.54148.97147.68--
Kukuruz Maj 2019----141.39140.77--

Fjučers cena Kukuruz Buenos Aires Argentina (EUR/t)

11.11.201812.11.201813.11.201814.11.201815.11.201816.11.201817.11.201818.11.2018
Kukuruz Novembar 2018-117.24116.52119.11118.65118.55--
Kukuruz Decembar 2018-122.35122.21121.59121.73121.63--
Kukuruz April 2019-125.17124.88125.13125.26125.60--

Fjučers cena Soja zrno Buenos Aires Argentina (EUR/t)

11.11.201812.11.201813.11.201814.11.201815.11.201816.11.201817.11.201818.11.2018
Soja zrno Novembar 2018-225.66225.92224.94224.06224.31--
Soja zrno Januar 2019-229.90229.48229.81228.74227.40--
Soja zrno Maj 2019-217.11218.18217.23216.74216.12--

Fjučers cena Pšenica Buenos Aires Argentina (EUR/t)

11.11.201812.11.201813.11.201814.11.201815.11.201816.11.201817.11.201818.11.2018
Pšenica Novembar 2018-180.27181.89181.10180.40180.24--
Pšenica Decembar 2018-166.43167.48165.69164.17163.50--
Pšenica Januar 2019-169.69170.77168.97167.43167.46--