1 objava Prikazane cene su bez PDV-a
ROBA OGLAŠENE CENE
Roba Tip Količina Cena od Cena do
ROBA OGLAŠENE CENE
Roba Tip Količina Cena od Cena do
Napomene: Cene su izražene bez PDV-a. Pregled je dat na osnovu oglašenih ponuda i cena postavljenih od strane oglašivača u informacionom sistemu Info tim logistike i stoga treba imati u vidu i napomene date u odeljku dnevni oglasi. Svi podaci su dati u informativne svrhe, ne u svrhe savetovanja i trgovanja. Ukupna količina može biti rezultat ponovljenih oglašenih ponuda.

Pregled realizovanih oglasa za period od 24.04.2020 do 30.04.2020

ROBA REALIZACIJA
Roba Tip Količina Cena od Cena do Datum
9 objava Prikazane cene su bez PDV-a
ROBA REALIZACIJA
Roba Tip Količina Cena od Cena do Datum
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2019. 50 tona **** dinar **** dinar 30.04.2020
Količina Cena FCO
50 tona **** dinar Severnobanatski okrug
KUKURUZ
VEŠTAČKI SUV ROD 2019. 100 tona **** dinar **** dinar 30.04.2020
Količina Cena FCO
100 tona **** dinar Južnobanatski okrug
KUKURUZ
VEŠTAČKI SUV ROD 2019. 100 tona **** dinar **** dinar 29.04.2020
Količina Cena FCO
100 tona **** dinar Južnobanatski okrug
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2019. 200 tona **** dinar **** dinar 29.04.2020
Količina Cena FCO
200 tona **** dinar Sremski okrug
STOKA
TOVNE SVINJE FARMSKE 20 kom **** dinar **** dinar 28.04.2020
Količina Cena FCO
20 kom **** dinar Srednjebanatski okrug (Odloženo plaćanje)
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2019. 75 tona **** dinar **** dinar 27.04.2020
Količina Cena FCO
25 tona **** dinar Južnobanatski okrug
50 tona **** dinar Južnobački okrug
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2019. 25 tona **** dinar **** dinar 24.04.2020
Količina Cena FCO
25 tona **** dinar Južnobački okrug
KUKURUZ
PRIRODNO SUV ROD 2019. 50 tona **** dinar **** dinar 24.04.2020
Količina Cena FCO
50 tona **** dinar (Franko Kupac)
PŠENICA
MERKANTILNA ROD 2019.( proteini min. 13) 150 tona **** dinar **** dinar 24.04.2020
Količina Cena FCO
150 tona **** dinar Zapadnobački okrug
Napomene: Cene su izražene bez PDV-a. Pregled je dat na osnovu oglašenih ponuda i prijavljenih realizacija. Informacije o realizaciji su date na osnovu podataka prikupljenih od poslovnih saradnika na terenu i moguće je da ne obuhvata sve ostvarene realizacije. Info tim logistika nije imala uvid u finansijske dokumente o prijavljenom trgovanju. Svi podaci su dati u informativne svrhe, ne u svrhe savetovanja i trgovanja.

Pregled arhive

Dokument Datum postavljanja
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 27.04.2020.-30.04.2020. 30.04.2020
KRETANJE CENA PREHRANA ZA PERIOD 27.04.2020.- 30.04.2020 30.04.2020
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 27.04.2020.- 30.04.2020. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 30.04.2020
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 21.04.2020.-24.04.2020. 24.04.2020
KRETANJE CENA PREHRANA ZA PERIOD 21.04.2020.- 24.04.2020 24.04.2020
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 21.04.2020.-24.04.2020. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 24.04.2020
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 13.04.2020.-16.04.2020. 16.04.2020
KRETANJE CENA PREHRANA ZA PERIOD 13.04.2020.- 16.04.2020 16.04.2020
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 13.04.2020.-16.04.2020. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 16.04.2020
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 06.04.2020.-10.04.2020. 10.04.2020
KRETANJE CENA PREHRANA ZA PERIOD 06.04.2020.- 10.04.2020 10.04.2020
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 06.04.2020.-10.04.2020. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 10.04.2020
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 30.03.2020.-03.04.2020. 03.04.2020
KRETANJE CENA PREHRANA ZA PERIOD 30.03.2020.- 03.04.2020. 03.04.2020
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 30.03.2020.-03.04.2020. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 03.04.2020
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 23.03.2020.-27.03.2020. 27.03.2020
KRETANJE CENA PREHRANA ZA PERIOD 23.03.2020.- 27.03.2020. 27.03.2020
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 23.03.2020.-27.03.2020. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 27.03.2020
KRETANJE CENA PREHRANA ZA PERIOD 16.03.2020.- 20.03.2020. 20.03.2020
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 16.03.2020.-20.03.2020. 20.03.2020
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 16.03.2020.-20.03.2020. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 20.03.2020
KRETANJE CENA POLJOPRIVREDE ZA PERIOD 09.03.2020.-13.03.2020. I OSVRT NA NEDELJU IZA NAS I UKUPNO TRGOVANJE 14.03.2020
KRETANJE CENA BIH ZA PERIOD 09.03.2020.-13.03.2020. 14.03.2020
KRETANJE CENA PREHRANA ZA PERIOD 09.03.2020.-13.03.2020. 14.03.2020
KRETANJE CENA PREHRANE ZA PERIOD 02.03.2020.-06.03.2020. 07.03.2020