Paketi usluga

Paketi usluga Info Tim Logistike su namenjeni svim poljoprivrednim proizvođačima i privrednim subjektima koji žele da očuvaju i unaprede svoje poslovanje uz pomoć tačne, ažurne i pravovremene informacije.

Odaberite paket koji odgovara Vašim potrebama i na taj način omogućite sebi:

  • predstavljanje Vaših proizvoda i usluga i Vašeg gazdinstva ili firme na najbolji način
  • uvid u ponudu i potražnju poljoprivrednih proizvoda i njihove cene na tržištu Srbije
  • uvid u kretanje cena na tržištima u regionu i u svetu, što Vam daje veliku prednost u svakom momentu kada donosite bitne poslovne odluke
  • upoznavanje novih kupaca i saradnika i dolazak u direktan kontakt sa njima
  • informisanje o novim zakonima, uredbama, propisima, prigodnim kreditima, subvencijama, EU fondovima.

Registrujte se i poboljšajte svoje poslovanje već danas.

Za sva dodatna pitanja pozovite nas na +381 (0) 21 661-83-41.

Vaša Info Tim Logistika.

Usluge Način realizacije usluge Dostupno Osnovni paket uslugaPaket br.1 Osnovni paket usluga + Prijem SMS porukaPaket br.2 Paket usluga sa prijemom na E-mailPaket br.3 Paket usluga sa prijemom na E-mail + SMSPaket br.4 Paket usluga za gazdinstvaPaket br.5 Prijem SMS poruka za gazdinstvaPaket br.5a Prijem SMS porukaPaket br.6 Mobilna aplikacija za gazdinstvaPaket br.8 Mobilna aplikacija za gazdinstva sa prijemom izveštaja na mailPaket br.8a
Usluga Način realizacije usluge Dostupno Osnovni paket uslugaPaket br.1 Osnovni paket usluga + Prijem SMS porukaPaket br.2 Paket usluga sa prijemom na E-mailPaket br.3 Paket usluga sa prijemom na E-mail + SMSPaket br.4 Paket usluga za gazdinstvaPaket br.5 Prijem SMS poruka za gazdinstvaPaket br.5a Prijem SMS porukaPaket br.6 Mobilna aplikacija za gazdinstvaPaket br.8 Mobilna aplikacija za gazdinstva sa prijemom izveštaja na mailPaket br.8a
Prikupljanje informacija relevantnih za korisnika Telefonski pozivi Dnevno
Na upit
Pretraživanje baza o kupcima/dobavljačima, kao i robama i uslugama na domaćem i ino tržištu Dnevno
Na upit
Ažurno oglašavanje ponude/tražnje roba i usluga korisnika Sajt infotima Dnevno
Aplikacija Dnevno
Pisani izveštaji Dnevno
Dodela pristupne šifre korisniku radi pretraživanja dostupnih podataka na sajtu Infotima
Pristupna šifra
Nakon pismene potvrde saradnje
Informisanje o željenoj ponudi/potražnji robe/usluge SMS poruke Dnevno
Informisanje o realizovanim cenama roba u tekućem danu SMS poruke Dnevno
Sajt Dnevno
Aplikacija Dnevno
Izveštaj robni: Izveštaj sortiran po grani (poljoprivreda/prehrana) E-mail Nedeljno
Na upit
Sajt Nedeljno
Izveštaj robni: Izveštaj o ponudi/tražnji određenih vrsta robe E-mail Nedeljno
Na upit
Izveštaj o uvozu i izvozu poljoprivrednih i prehrambenih roba
E-mail Mesečno
Kretanje cena na nedeljnom nivou za poljoprivredno- prehrambene proizvode, sa osvrtom na nedelju E-mail Nedeljno
Sajt Nedeljno
Izveštaj o celokupnom finansijskom i količinskom trgovanju za tekuću nedelju E-mail Nedeljno
Sajt Nedeljno
Izveštaj sa cenama polj.proizvoda sa svetskih berzi i ugovorima koji se prave za budući period (Fjučersi) E-mail Dnevno
Nedeljno
Sajt Dnevno
Nedeljno
Praćenje boniteta poslovnih partnera – status blokada/monitoring za firme za koje ste zainteresovani E-mail Upit
Analiza poslovanja privrednih subjekata i mogućnost dobijanja bonitetne ocene E-mail Upit
Izveštavanje o novim zakonima, uredbama, propisima, prigodnim kreditima, subvencijama, EU fondovima SMS poruke Odmah po objavljivanju
Sajt Odmah po objavljivanju
Aplikacija Odmah po objavljivanju
Android aplikacija za mobilni telefon
Dnevno
Iphone aplikacija za mobilni telefon
Dnevno

Registrujte se i poboljšajte svoje poslovanje već danas.

POZOVITE NAS REGISTRUJTE SE