Aktuelnosti sa svetskog tržišta (21.03.2023.)

Zemlje Evropske unije složile su se u četvrtak da će pokušati da smanje broj farmi obuhvaćenih predloženim pravilima za smanjenje zagađenja i emisije gasova staklene bašte iz stoke, uprkos kritikama nekih država članica. Emisije metana iz stoke, snažnog gasa staklene bašte, u EU jedva da su pale više od jedne decenije. Da bi rešile ovaj problem, zemlje članice i Evropski parlament spremaju se da pregovaraju o strožijim ograničenjima EU za farme i fabrike za odlaganje otpada i drugih zagađujućih gasova kao što su sumpor-dioksid i azotni oksidi. Evropska komisija, koja izrađuje nacrte zakona EU, prošle godine je predložila da se sve farme goveda, svinja i živine sa preko 150 grla stoke suoče sa ograničenjima - oko 184.000 najvećih evropskih farmi. To bi bilo prvi put da je stoka, koja je najveći izvor metana u poljoprivrednom sektoru EU, uključena i povećala bi broj pokrivenih farmi živine i svinja sa sadašnjih 20.000. Evropski parlament će u narednim mesecima potvrditi svoju pregovaračku poziciju. Ali ministri za životnu sredinu zemalja članica EU u četvrtak su rekli da bi farme goveda i svinja trebalo da budu obuhvaćene samo ako imaju najmanje 350 grla stoke – što je više nego udvostručeno od praga Komisije – i 280 stočnih jedinica za živinarske farme. Zemlje uključujući Bugarsku, Nemačku, Italiju i Poljsku zalagale su se za uključivanje manjeg broja farmi, rekavši da predlog Komisije nije realan i opterećujući poljoprivrednike. Danska, Finska, Irska, Luksemburg i Holandija prihvatile su stav, ali su se žalile na slabljenje. Zemlje EU su "značajno smanjile ekološke ambicije i potencijalno smanjenje emisije zagađivača", rekao je finski državni sekretar za životnu sredinu Terhi Lehtonen. Predlog Komisije, ako bude usvojen, obezbedio bi da nova ograničenja pokrivaju farme odgovorne za oko 60% stoke koja ispušta amonijak u EU i 43% metana. Politike za suzbijanje uticaja poljoprivrede na klimu postale su politička žarišta u zemljama EU, uključujući Holandiju, gde je jedna partija farmera izašla kao veliki pobednik na pokrajinskim izborima u sredu, izazvavši talas protesta protiv vladine politike zaštite životne sredine.
Izvor: www.reuters.com