Brojne mogućnosti za finansiranje poljoprivrede koje treba iskoristiti

USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu održao je peti po redu online panel u okviru inicijative “Svet hoće domaće” u cilju informisanja i savetovanja proizvođača hrane o problemima i načinima upravljanja Covid-19 krizom.

Na panelu pod nazivom “Finansiranje u poljoprivredi i prehrambenoj industriji: Komercijalni krediti i subvencije Vlade za poslovanje nakon krize” govorilo se o najatraktivnijim kreditnim programima i subvencijama za proizvođače, kome su namenjeni, njihovim povoljnostima i ograničenjima, kao i o poslovanju Uprave za agrarna plaćanja i poslovnih banaka tokom i nakon pandemije.

Učesnici panela bili su Aleksandar Pavlović, direktor USAID-ovog Projekta za konkurentnu privredu; Biljana Petrović, direktorka Uprave za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Nenad Tintor, menadžer za poslove sa poljoprivredom ProCredit banke, kao i Maja Arsin, direktorka odeljenja za razvoj proizvoda i podršku prodaji Addiko banke.

“Usvajanjem uredbi Vlade Republike Srbije za olakšan pristup korišćenju kredita i novčane pomoći kroz dodatne subvencije za poljoprivredna gazdinstva, stekli su se uslovi i za implementaciju ekonomskih mera namenjenih ublažavanju posledica i to u vidu direktne finansijske podrške i pomoći za poljoprivrednike”, rekla je gđa Petrović.

Pavlović je dodao da su “Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Ministarstvo poljoprivrede prošle jeseni pokrenuli program kreditne garancije u saradnji sa ProCredit bankom i Addiko bankom, kako bi podstakli banke da ponude kredite prehrambenim proizvođačima i individualnim poljoprivrednim gazdinstvima u ukupnom iznosu od 90 miliona dolara, a tokom perioda od 12 godina. Za sada je interesovanje tržišta izuzetno veliko i ovim putem ohrabrujemo sve one koji su raspoloženi za dugoročno finansiranje, da se jave ovim bankama.”

Među najnovijim programima Vlade Srbije za finansijsku podršku u otežanim ekonomskim uslovima je i dodela kreditnih sredstava, sa niskom kamatnom stopom i grejs periodom od 12 meseci, privrednim subjektima za nabavku obrtnih sredstava i održavanje likvidnosti, a preko komercijalnih banaka i Fonda za razvoj Srbije. Kao ograničenje nameće se ne isplaćivanje dividendi i/ili smanjivanje broja zaposlenih.

Inicijativa “Svet hoće domaće“, pokrenuta septembra 2018. godine, pomaže promociju i edukaciju domaćih proizvođača visokokvalitetne hrane. USAID-ov Projekat za konkuretnu privredu, kroz seriju onlajn panela nastaviće da podržava lokalnu prehrambenu industriju, ukazujući na ključna pitanja i pomažući proizvođačima da se lakše snađu u trenutnoj situaciji.

Izvor: Agrosmart