Info Tim Logistika kao pouzdan partner u praćenju IPARD fondova

Info Tim Logistika je uključena u IPARD program od 2014. godine, pri čemu smo organizovali info dane, predavanja i pomogli mnogim našim saradnicima da pronađu odgovarajuće konsultante koji će ih pratiti na putu investicija. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezanih za IPARD podsticaje, možete nas kontaktirati putem telefona 0216618341 ili mejla komercijala@infotim.rs.

Podsećamo vas da do 23. decembra.2019. godine traje rok za podnošenje prijava po Javnom pozivu za IPARD meru 1, koja se tiče ulaganja u fizičku imovinu poljoprivrednih proizvođača.

Do kraja godine nas očekuje raspisivanje Javnog poziva za Meru 3, koja se odnosi na investicije u preradu i marketing u sektorima mesa, mleka, voća i povrća. U našoj zemlji je napravljen ustupak, pa su naknadnim usaglašavanjima u Meru 3 uvršteni i vinarstvo, vinogradarstvo, proizvodnja i prerada jaja, kako bi se svim učesnicima u poljoprivredi dale podjednake šanse da unaprede svoje poslovanje ulaganjima iz IPARD fondova.

Mera 3 obuhvata sve troškove koji se tiču objekta koji je predmet investicije, projektovanja i izgradnje objekata za preradu, pa čak i prilazne puteve i parking. Veruje se da će na ovaj način mnogi poljoprivredni proizvođači moći da zaokruže svoj proizvodni proces i da će na taj način postići veći profit, jer će na tržište plasirati finalni proizvod, a ne samo sirovinu.

Refundira se između 50-60% ukupno uloženih sredstava, npr. ako neko uloži 300.000€, refundira se do 180.000€.

Nakon raspisivanja Mere 3, očekuje se i raspisivanje Mere 7, koja se odnosi na podizanje nivoa diversifikacije i razvoja ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima kroz razvoj poslovnih aktivnosti, sa mogućnošću otvaranja novih radnih mesta i direktnog povećanja prihoda farmi i domaćinstva.

Kao krajnji efekat ove mere, očekuje se poboljšanje kvaliteta života u ruralnim područjima i na taj način smanjenje raseljavanja ruralnih područja.

Sredstva se mogu koristiti za ulaganje u izgradnju i / ili rekonstrukciju i / ili opremanje objekata za pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, restorani i drugi objekti, uključujući i objekte za rekreaciju, igranje, turistički kampovi, poboljšanje objekata na otvorenom (za jahanje, ribolov u unutrašnjim vodama, biciklizmu, tematskih staza) troškovi marketinga, kao što su štampanje propagandnog materijala, stvaranje / održavanje sajta. Maksimalan iznos povraćaja sredstava je 300.000€.