Koje su ekonomske mere pomoći za poljoprivrednike?

Od sutra, 13. aprila počinje primena ekonomskih mera za smanjenje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa Kovid-19, a neke od njih odnose se i na poljoprivrednike, odnosno na poljoprivrednike – preduzetnike.

S jedne strane, poljoprivredna gazdinstva mogu da se obrate Fondu za razvoj ili komercijalnim bankama sa zahtevom za odobrenje kredita, a drugi vid podrške odnosi se na preduzetnike poljoprivrednike. Preduzetnik poljoprivrednik je “fizičko lice koje je nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisima kojima se uređuje ta oblast, koje vodi poslovne knjige u skladu sa Zakonom i porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na oporezivu dobit”.

Poljoprivrednici preduzetnici mogu da ostvare pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava iz budžeta Republike Srbije, i to u periodu od tri meseca – maj, jun i jul. Reč je o pomoći od oko 30.000 dinara mesečno.

Takođe, preduzetnici poljoprivrednici koji porez i doprinose na prihod od samostalne delatnosti plaćaju samooporezivanjem, bilo da su se opredelili za isplatu lične zarade ili nisu, imaju pravo na odlaganje dospelosti za plaćanje akontacija poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti, kao i odlaganje plaćanja ovih obaveza. ,

Da bi ostvarili pomoć države potrebno je da od sutra, 13. aprila, do kraja meseca, u poreskoj prijavi koju podnose svakog meseca kao datum početka plaćanja poreza stave 4. januar 2021. godine. Potrebno je i da na portalu Poreske uprave potvrde preko koje poslovne banke žele da im se novčana pomoć isplati.

Kada je reč o odlaganju plaćanja poreza i doprinosa, popunjavaju obrazac vezan za poreze i doprinose, šalju ga Poreskoj upravi i automatski se odlaže plaćenje poreza i doprinosa na zarade i poreza na dobit koji je vezan za 2020. godinu.

Detalji koji se tiču podnošenja obrasca i prijave za mere, mogu se naći u uredbi koja će biti objavljena na sajtu Vlade Srbije, Ministarstva finansija i u Službenom glasniku.

Izvor: Agrosmart