Konkurs za BUDUĆE LIDERE DOMAĆE HRANE

U konkursu mogu da učestvuju studenti, srednjoškolci, ali i mladi profesionalci iz postojećih poljoprivrednih gazdinstava i malih preduzeća iz industrije do 35 godina starosti, koji su državljani Republike Srbije.

OPŠTI USLOVI KONKURSA I KRITERIJUMI ODABIRA PROIZVODA:

•    Proizvod mora da bude namenjen ishrani ljudi
•    Proizvod mora da bude inovativan u jednom ili više pogleda u odnosu na slične proizvode na tržištu. Sama inovacija se može odnositi na idejno rešenje i/ili tehnološki aspekt i/ili formulaciju i/ili pakovanje proizvoda i sl.
•    Proizvod mora da bude proizveden u Republici Srbiji
•    Proizvod mora da ima dokumentaciju o poreklu sirovine
•    Poželjno je da proizvodi ne sadrže veštačke boje, arome, konzervanse
•    Proizvod mora da bude zdravstveno ispravan i u skladu sa važećom legislativom

Rok za prijavu na konkurs je do 01.10.2020.godine