OBAVEŠTENJE / UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA IZVOZ

Zahtev se podnosi za količinu koja je planirana za izvoz u narednom mesecu i koja ne može biti veća od 20% od ukupne mesečne količine određene za grupu proizvoda (osim za ulje za koje ne postoji kvantitativni maksimum):