Šta su "Zeleni koridori"?

Zemlje Centralnoevropskog trgovinskog sporazuma (CEFTA) odobrile su listu osnovnih roba kojima treba dati prednost kada je reč o prekograničnom transportu kako bi se obezbedilo adekvatno snabdevanje u uslovima krize COVID-19.
U pitanju su hrana i medicinska oprema koji će ubuduće imati prvenstvo prolaza na tzv “zelenim koridorima”, uspostavljenim u cilju efikasnijeg transporta i bržeg prelaska granica za svu robu.

“Zeleni koridori” podrazumevaju ubrzane pravne i zdravstvene procedure na određenim graničnim prelazima koji će biti otvoreni za transport robe 24 sata sedam dana u nedelji.

Najava dolaska robe na granične prelaze obavljaće se preko Sistema elektronske razmene podataka između carinskih uprava u okviru CEFTA.

Iz Sekretarijata CEFTA u Briselu kažu da će koncept “zelenih koridora” početi da se primenjuje od 13. aprila.

Izvor: Tanjug