Poziv za razmenu merkantilne pšenice za 32.000 tona pšeničnog belog brašna „T-500“

Poziv za razmenu merkantilne pšenice za 32.000 tona pšeničnog belog brašna „T-500“

Poziv za razmenu merkantilne pšenice za 32.000 tona pšeničnog belog brašna „T-500“-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2023. godini

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2023. godini

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2023. godini-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2023. godini

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2023. godini

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2023. godini-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Konkurs za izdavanje dozvola za sakupljanje iz prirode zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva u 2023. godini

Konkurs za izdavanje dozvola za sakupljanje iz prirode zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva u 2023. godini

Konkurs za izdavanje dozvola za sakupljanje iz prirode zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva u 2023. godini-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Odluka o izmeni Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine

Odluka o izmeni Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine

Odluka o izmeni Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Uredbe o o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2023. godini

Uredbe o o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2023. godini

Uredbe o o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2023. godini-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Pravilnik o upsiu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva

Pravilnik o upsiu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva

Pravilnik o upsiu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva