Konkurs za finansiranje radova na pošumljavanju, gradnji i rekonstrukciji šumskih puteva u jesen 2022. godine

Konkurs za finansiranje radova na pošumljavanju, gradnji i rekonstrukciji šumskih puteva u jesen 2022. godine

Konkurs za finansiranje radova na pošumljavanju, gradnji i rekonstrukciji šumskih puteva u jesen 2022. godine -Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Javni poziv za izbor koizlagača za nastup na 53. Međunardonom sajmu turizma koji će biti održan od 17 – 19. 11. 2022. godine na „Novosadskom sajmu“

Javni poziv za izbor koizlagača za nastup na 53. Međunardonom sajmu turizma koji će biti održan od 17 – 19. 11. 2022. godine na „Novosadskom sajmu“

Javni poziv za izbor koizlagača za nastup na 53. Međunardonom sajmu turizma koji će biti održan od 17 – 19. 11. 2022. godine na „Novosadskom sajmu“ -Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave sa područja Autonomne pokrajine Vojvodine za sufinansiranje infrastrukturnog opremanja industrijsko-poslovnih zona u 2022. godini

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave sa područja Autonomne pokrajine Vojvodine za sufinansiranje infrastrukturnog opremanja industrijsko-poslovnih zona u 2022. godini

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave sa područja Autonomne pokrajine Vojvodine za sufinansiranje infrastrukturnog opremanja industrijsko-poslovnih zona u 2022. godini

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoja i afirmacije ženskog preduzetništva u 2022. godini

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoja i afirmacije ženskog preduzetništva u 2022. godini

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoja i afirmacije ženskog preduzetništva u 2022. godini -Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Obaveštenje o kupovini merkantilne pšenice rod 2022 godine

Obaveštenje o kupovini merkantilne pšenice rod 2022 godine

Obaveštenje o kupovini merkantilne pšenice rod 2022 godine-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za treći kvartal 2022. godine

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za treći kvartal 2022. godine

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za treći kvartal 2022. godine-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na finansijsku podršku poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022.g

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na finansijsku podršku poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022.g

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na finansijsku podršku poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022.g-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2022. godinu -Finansiranje izrade i realizacije projekta promocije lovstva u AP Vojvodini – adaptacija i opremanje edukativnog centra lovstva sa izložbenom postavkom

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2022. godinu -Finansiranje izrade i realizacije projekta promocije lovstva u AP Vojvodini – adaptacija i opremanje edukativnog centra lovstva sa izložbenom postavkom

Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2022. godinu -Finansiranje izrade i realizacije projekta promocije lovstva u AP Vojvodini – adaptacija i opremanje edukativnog centra lovstva sa izložbenom postavkom-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Izmena odluke br.1 o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke), cveće i ostali usevi u AP Vojvodini u 2022. godine

Izmena odluke br.1 o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke), cveće i ostali usevi u AP Vojvodini u 2022. godine

Izmena odluke br.1 o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke), cveće i ostali usevi u AP Vojvodini u 2022. godine-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani