Raspisan javni poziv za podršku otkupu mleka u prahu

Raspisan javni poziv za podršku otkupu mleka u prahu

Raspisan javni poziv za podršku otkupu mleka u prahu, Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje u AP Vojvodini u 2023. godini

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje u AP Vojvodini u 2023. godini

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje u AP Vojvodini u 2023. godini, Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2023. godini u AP Vojvodini

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2023. godini u AP Vojvodini

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2023. godini u AP Vojvodini, Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Izmenjen rok za podnošenje zahteva za podizanje proizvodnih zasada jagoda za 2023. godinu

Izmenjen rok za podnošenje zahteva za podizanje proizvodnih zasada jagoda za 2023. godinu

Izmenjen rok za podnošenje zahteva za podizanje proizvodnih zasada jagoda za 2023. godinu, Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Izmenjen rok za podnošenje zahteva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za 2023. godinu

Izmenjen rok za podnošenje zahteva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za 2023. godinu

Izmenjen rok za podnošenje zahteva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za 2023. godinu, Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Javni poziv za ekonomsko osnaživanje žena koje su imale (imaju) status izbeglog, prognanog ili raseljenog lica, a u skladu sa nacionalnom strategijom za unapređenje položaja žena i aktivnosti u pravcu poboljšanja rodne ravnopravnosti

Javni poziv za ekonomsko osnaživanje žena koje su imale (imaju) status izbeglog, prognanog ili raseljenog lica, a u skladu sa nacionalnom strategijom za unapređenje položaja žena i aktivnosti u pravcu poboljšanja rodne ravnopravnosti

Javni poziv za ekonomsko osnaživanje žena koje su imale (imaju) status izbeglog, prognanog ili raseljenog lica, a u skladu sa nacionalnom strategijom za unapređenje položaja žena i aktivnosti u pravcu poboljšanja rodne ravnopravnosti, Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Oglas za razmenu merkantilne pšenice za 42.000 tona pšeničnog belog brašna „T-500“

Oglas za razmenu merkantilne pšenice za 42.000 tona pšeničnog belog brašna „T-500“

Oglas za razmenu merkantilne pšenice za 42.000 tona pšeničnog belog brašna „T-500“, Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Razmena pasulja i pirinča radi obnavaljanja postojećih zaliha

Razmena pasulja i pirinča radi obnavaljanja postojećih zaliha

Razmena pasulja i pirinča radi obnavaljanja postojećih zaliha, Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Uredbe o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine

Uredbe o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine

Uredbe o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine, Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani