Produžen rok za podnošnjenje zahteva na Prvi IPARD III javni poziv za M1 do 26. jula 2024. godine

Produžen rok za podnošnjenje zahteva na Prvi IPARD III javni poziv za M1 do 26. jula 2024. godine

Produžen rok za podnošnjenje zahteva na Prvi IPARD III javni poziv za M1 do 26. jula 2024. godine. Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa za 2024. godinu

GODIŠNJI PROGRAM

MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA ZA 2024. GODINU

U 2024. godini obaviće se mere za sprovođenje odgajivačkog programa kod velikih preživara, sitnih preživara, kopitara, u svinjarstvu, živinarstvu, pčelarstvu i u akvakulturi.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 92/23) u Razdelu 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.6 - Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 - Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 - Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0006 - Posebni podsticaji, Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 300.000.000 dinara, od čega je iznos od 155.000.000 dinara, na osnovu Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2024. godini („Službeni glasnik RS”, br. 3/24, 6/24, 16/24, 26/24, 32/24 i 34/24), obezbeđen radi sprovođenja odgajivačkog programa u stočarstvu u 2024. godini.

 

http://www.minpolj.gov.rs/download/uredba-o-utvrdjivanju-godisnjeg-programa-mera-za-sprovodjenje-odgajivackog-programa-za-2024-godinu/

Oglas za razmenu pasulja za stočnu hranu i pirinča za pasulj i pirinač poslednjeg roda radi obnavljanja

REPUBLIKA SRBIJA REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE Beograd, ul. Dečanska broj 8a ( u daljem tekstu: Direkcija), Na osnovu Programa republičkih robnih rezervi za 2024. godinu Oglašava prikupljanje pismenih ponuda za RAZMENU PASULJA, PASULJA ZA STOČNU HRANU I PIRINČA ZA PASULJ I PIRINAČ POSLEDNJEG RODA RADI OBNAVLJANJA I PREDMET OGLASA: je razmena belog i šarenog pasulja, pasulja za stočnu hranu i belog glaziranog pirinča za odgovarajuću količinu pasulja i pirinča iz poslednjeg mogućeg roda, radi obnavljanja postojećih zaliha.  Pasulj beli koji je predmet razmene upakovan je u vreće 25/1 neto mase.  Pasulj šareni koji je predmet razmene upakovan je u vreće 1/1, 25/1 i 50/1 neto mase.  Pasulj za stočnu hranu koji je predmet razmene upakovan je u džambo vreće nosivosti do 1.000 kg.  Pirinač beli glazirani koji je predmet razmene upakovan je u vreće 50/1 neto mase. Navedena roba razmenjuje se u viđenom stanju na paritetu skladište Direkcije i to: -pasulj beli skladište generalnog tereta Direkcije u Beogradu (87.475 kg), Odžacima (192.000 kg) i Leskovcu (217.925 kg) za pasulj novog roda; -pasulj šareni skladište generalnog tereta Direkcije u Beogradu (50.000 kg) i Leskovcu (142.300 kg za pasulj novog roda); - pasulj za stočnu hranu skladište Direkcije Cosun cereals, Sremska Mitrovica, skladište u Rumi (44.445 kg) za pasulj ili pirinač iz novog roda. -pirinač beli glazirani skladište generalnog tereta u Leskovcu (oko 612.625kg) za pirinač novog roda.

 

https://www.rdrr.gov.rs/dokumenta.asp?p=4

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisalo je danas 6. juna 2024. godine Javni poziv za subvencije u stočarstvu po košnici pčela za 2024. godinu.

Pravo na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i koje je u Registru poljoprivrednih gazdinstava izvršilo obnovu registracije za 2024. godinu i to za najmanje 20, a najviše 1.000 košnica pčela.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela za 2024. godinu, po ovom Javnom pozivu, podnosi se u periodu od 6. juna do 5. jula 2024. godine preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji.

Podsticaji se ostvaruju u iznosu od 1.000 dinara po košnici pčela. Za ostvarivanje prava na podsticaje po jednom javnom pozivu podnosi se jedan zahtev.

 

https://uap.gov.rs/pravilnici/stocarstvo/pravilnik-o-nacinu-ostvarivanja-prava-na-podsticaje-u-stocarstvu-po-kosnici-pcela/

 

Raspisan Javni poziv o finansijskoj podršci proizvođačima šećerne repe

Raspisan Javni poziv o finansijskoj podršci proizvođačima šećerne repe

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisuje Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje prava na finansijsku podršku poljoprivrednim proizvođačima šećerne repe roda 2023. godine, u skladu sa članom 6. Uredbe o finansijskoj podršci poljoprivrednim proizvođačima šećerne repe roda 2023. godine („Službeni glasnik RS“, broj 123/22 i 18/24).

Pravo na korišćenje finansijske podrške imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva pod uslovom da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, da se nalaze u aktivnom statusu i da su prijavili površine pod šećernom repom u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava, kao i da ne predstavljaju povezana lica u skladu sa propisom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica.

Zahtev za odobravanje prava na finansijsku podršku poljoprivrednim proizvođačima šećerne repe roda 2023. godine po ovom Javnom pozivu, podnosi se u periodu od 6. juna do 5. jula 2024. godine, zaključno.

Pravo na finansijsku podršku za šećernu repu, ostvaruje se u iznosu od 35.000 dinara po hektaru prijavljene i zasejane šećerne repe, a najviše do 500 hektara za ostvareni prinos od najmanje 50 tona po hektaru plative šećerne repe.

Poljoprivredni proizvođač ima pravo na korišćenje finansijske podrške ako je celokupan ostvareni prinos šećerne repe na ugovorenim površinama isporučio proizvođačima šećera.

Proizvođač šećera može podneti samo jedan zahtev za odobravanje finansijske podrške na osnovu ovog Javnog poziva