Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta u 2023 godini

Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta u 2023 godini

Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta u 2023 godini-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Javni poziv za učešće na manifestaciji

Javni poziv za učešće na manifestaciji "Sajam zavičaja"

Javni poziv za učešće na manifestaciji "Sajam zavičaja"-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2023. godini

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2023. godini

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2023. godini-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera

Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera

Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za četvrti kvartal 2022. godine

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za četvrti kvartal 2022. godine

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za četvrti kvartal 2022. godine-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Javni poziv za učešće pravnih lica u obavljanju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja na području AP Vojvodine u 2023.godini

Javni poziv za učešće pravnih lica u obavljanju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja na području AP Vojvodine u 2023.godini

Javni poziv za učešće pravnih lica u obavljanju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja na području AP Vojvodine u 2023.godini-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o podsticajima za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o podsticajima za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o podsticajima za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Pravilnik o izmeni Pravilnika o kvalitetu semena poljoprivrednog bilja

Pravilnik o izmeni Pravilnika o kvalitetu semena poljoprivrednog bilja

Pravilnik o izmeni Pravilnika o kvalitetu semena poljoprivrednog bilja-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani