SPISAK UPISANIH, ODNOSNO BRISANIH JAVNIH SKLADIŠTA IZ REGISTRA JAVNIH SKLADIŠTA

Javna skladišta koja su upisana u Registar javnih skladišta su:Gazda ipo doo, Beograd, skladište u Velikoj Plani i Žitopromet-Ruma doo

K O N K U R S ZA RASPODELU SREDSTAVA IZ GODIŠNJEG PROGRAMA MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA U AP VOJVODINI U 2016. GODINI

Sredstva za sprovođenje Godišnjeg programa mera za odgajivački program u AP Vojvodini za 2016. godinu (u daljem tekstu: Program), u ukupnom iznosu od 60.000.000,00 dinara koristiće se za: a) Sprovođenje mera odgajivačkog programa u govedarstvu, svinjarstvu, ovčarstvu i kozarstvu, živinarstvu, kod kopitara i u pčelarstvu; b) poslovima kontrole sprovođenja programa

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA U FIZIČKA SREDSTVA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2016.GODINI

Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za opremanje hladnjača, nabavku opreme za pripremu, pranje, poliranje, čišćenje,sortiranje i pakovanje voća, grožđa i povrća, sušara za industrijsko, začinsko i lekovito bilje i preradu uljarica.

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA U PČELARSTVO NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2016.GODINI

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za: 1. nabavku novih pčelinjih društava; 2. nabavku opreme za pčelarstvo. Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju fizička lica.

P R A V I L N I K O IZMENI PRAVILNIKA O MAKSIMALNO DOZVOLJENIM KOLIČINAMA OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA U HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE I O HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE ZA KOJU SE UTVRĐUJU MAKSIMALNO DOZVOLJENE KOLIČINE OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

IZMENJEN JE PRAVILNIK O MAKSIMALNO DOZVOLJENIM KOLIČINAMA ODREĐENIH KONTAMINENATA, Odeljak 2. MIKOTOKSINI, pododeljak 2.1. Aflatoksini, tačka 2.1.14, kolona M1, broj: „0,050” zamenjuje se brojem: „0,25”.

ZAKLJUČAK VLADE O NATURALNOJ RAZMENI SEMENSKE PŠENICE

NA OSNOVI ČL. 5 ST.1 I 2 I ČL. 11 ST.1 ZAKONA O ROBNIM REZERVAMA VLADA DONOSI ZAKLJUČAK DA JE SAGLASNA DA REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE IZVRŠI NATURALNU RAZMENU SEMENSKE PŠENICE ZA MERKANTILNU PŠENICU RODA 2016. I 2017. SA FIZIČKIM LICIMA, ZEMLJORADNIČKIM ZADRUGAMA, OVLAŠĆENIM SKLADIŠTARIMA I OSTALIM PRAVNIM LICIMA