JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKATA UGRADNJE KOTLOVA SA VEĆIM STEPENOM KORISNOG DEJSTVA U JAVNIM USTANOVAMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKATA UGRADNJE KOTLOVA SA VEĆIM STEPENOM KORISNOG DEJSTVA U JAVNIM USTANOVAMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKATA UGRADNJE KOTLOVA SA VEĆIM STEPENOM KORISNOG DEJSTVA U JAVNIM USTANOVAMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE DONOSI IZMENU I DOPUNU OBAVEŠTENJA ZAINTERESOVANIM O KUPOVINI MERKANTILNOG KUKURUZA ROD 2021.

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE DONOSI IZMENU I DOPUNU OBAVEŠTENJA ZAINTERESOVANIM O KUPOVINI MERKANTILNOG KUKURUZA ROD 2021.

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE DONOSI IZMENU I DOPUNU OBAVEŠTENJA ZAINTERESOVANIM O KUPOVINI MERKANTILNOG KUKURUZA ROD 2021.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKATA PRIMENE SOLARNE ENERGIJE U PG - 2021

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKATA PRIMENE SOLARNE ENERGIJE U PG - 2021

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKATA PRIMENE SOLARNE ENERGIJE U PG - 2021-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM OPŠTEM PRIVREDNOM SAJMU U TIRANI „TIRANA INTERNATIONAL FAIR 2021“, TIRANA, ALBANIJA

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM OPŠTEM PRIVREDNOM SAJMU U TIRANI „TIRANA INTERNATIONAL FAIR 2021“, TIRANA, ALBANIJA

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM OPŠTEM PRIVREDNOM SAJMU U TIRANI „TIRANA INTERNATIONAL FAIR 2021“, TIRANA, ALBANIJA-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Konkurs za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture i usluga na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

Konkurs za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture i usluga na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

Konkurs za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture i usluga na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima u pogledu objekata i opreme koje moraju ispunjavati odgajivačke organizacije sa posebnim ovlašćenjima, kao i o uslovima u pogledu stručnog kadra koje moraju ispunjavati organizacije sa posebnim ovlašćenjima

Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima u pogledu objekata i opreme koje moraju ispunjavati odgajivačke organizacije sa posebnim ovlašćenjima, kao i o uslovima u pogledu stručnog kadra koje moraju ispunjavati organizacije sa posebnim ovlašćenjima

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima u pogledu objekata i opreme koje moraju ispunjavati odgajivačke organizacije sa posebnim ovlašćenjima, kao i o uslovima u pogledu stručnog kadra koje moraju ispunjavati organizacije sa posebnim ovlašćenjima.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Pravilnik o izmenama Pravilnika o sadržini i načinu vođenja registra proizvođača jakih alkoholnih pića, obrascu zahteva za upis u registar i obrascu godišnjeg izveštaja

Pravilnik o izmenama Pravilnika o sadržini i načinu vođenja registra proizvođača jakih alkoholnih pića, obrascu zahteva za upis u registar i obrascu godišnjeg izveštaja

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je Pravilnik o izmenama Pravilnika o sadržini i načinu vođenja registra proizvođača jakih alkoholnih pića, obrascu zahteva za upis u registar i obrascu godišnjeg izveštaja-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Odluka o 1. izmeni Odluke o opredeljivanju sredstava po Konkursu za  dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2021. godini

Odluka o 1. izmeni Odluke o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2021. godini

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo doneo je Odluku o 1. izmeni Odluke o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2021. godini-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Zahtev za nultom kontrolom za učešće na konkursu za nabavku opreme

Zahtev za nultom kontrolom za učešće na konkursu za nabavku opreme

Zahtev za nultom kontrolom za učešće na konkursu za nabavku opreme.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.