MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA RASPISUJE K O N K U R S ZA DODELU KREDITNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANJE KVALITETA TURISTIČKE PONUDE

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava ima: 1) privredno društvo registrovano za obavljanje delatnosti u oblasti turizma; 2) preduzetnik koji je registrovan za obavljanje delatnosti u oblasti turizma; 3) poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju.Cilj Konkursa je unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, što podrazumeva: (1) izgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smeštajnih kapaciteta, restorana i objekata sportsko-rekreativnog i zabavnog sadržaja, (2) restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke kapacitete, (3) nabavku, rekonstrukciju i adaptaciju plutajućih objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima, (4) unapređenje marketinga domaće ugostiteljske ponude, (5) dizajn, pripremu proizvodnje i proizvodnju suvenira; 2) izgradnja turističke infrastrukture i suprastrukture; 3) usklađivanje turističkih kapaciteta sa Zakonom o turizmu

RAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE DOO NOVI SAD RASPISUJE KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA INVESTICIONA ULAGANJA

Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava u cilju stvaranja uslova za inteziviranje proizvodnje, podizanje nivoa efikasnosti i konkurentnosti potrebnih za obezbeđenje kontinuiteta poslovnih procesa preduzeća u cilju podsticanja zapošljavanja. Krediti će se dodeljivati za finansiranje investicionih ulaganja.Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 600.000.000,00 dinara.

RAZVOJNI FOND AP VOJVODINE DOO NOVI SAD, RASPISUJE KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA TRAJNA OBRTNA SREDSTVA

Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava namenjenih finansiranju trajnih obrtnih sredstava potrebnih za obezbeđenje kontinuiteta poslovnih procesa preduzeća u cilju podsticanja zapošljavanja.Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 400.000.000,00 dinara.Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici koji su u skladu sa članom 6. Zakona o računovodstvu razvrstani kao mikro, malo ili srednje pravno lice.

RAZVOJNI FOND AP VOJVODINE DOO NOVI SAD, RASPISUJE KONKURS ZA KRATKOROČNE KREDITE ZA OBRTNA SREDSTVA

Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava namenjenih finansiranju obrtnih sredstava potrebnih za obezbeđenje kontinuiteta poslovnih procesa preduzeća u cilju podsticanja zapošljavanja. Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 300.000.000,00 dinara. Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici koji su u skladu sa članom 6. Zakona o računovodstvu razvrstani kao mikro, malo ili srednje pravno lice.

RAZVOJNI FOND AP VOJVODINE DOO NOVI SAD RASPISUJE KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA POLJOPRIVREDU

Osnovni ciljevi dodele kredita su obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške razvoja i unapređenja sektora poljoprivrede putem povećanja nivoa tehničke opremljenosti, povećanja obima, efikasnosti i inteziviranja poljoprivredne proizvodnje, povećanja produktivnosti, podizanje stepena konkurentnosti i zaštite životne sredine kao i podsticanje udruženog učešća više nosilaca individualnih poljoprivrednih gazdinstava u realizaciji zajedničke investicije u poljoprivredi radi poboljšanja tržišne pozicije individualnih gazdinstava. Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 400.000.000,00 dinara.Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine, koji imaju aktivan status gazdinstva i navršenih manje od 65 godina života.

RAZVOJNI FOND AP VOJVODINE DOO NOVI SAD RASPISUJE KONKURS ZA KRATKOROČNE KREDITE ZA OBRTNA SREDSTVA U POLJOPRIVREDI

Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava poljoprivrednim gazdinstvima namenjenih finansiranju obrtnih sredstava radi obezbeđenja kontinuiteta poljoprivredne aktivnosti i prevazilaženju nedostatka potrebnih finansijskih sredstava uslovljenog sezonskim karakterom poljoprivredne delatnosti a u cilju podsticanja zapošljavanja. Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 200.000.000,00 dinara.Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine, koji imaju aktivan status gazdinstva i navršenih manje od 65 godina života.

RAZVOJNI FOND AP VOJVODINE DOO NOVI SAD RASPISUJE KONKURS ZA DODELU KRATKOROČNIH KREDITA NA IME PREDFINANSIRANJA AKTIVNOSTI U REALIZACIJI PROJEKATA SUFINANSIRANIH OD STRANE EVROPSKE UNIJE I BILATERALNIH DONATORA

Na osnovu Programa rada za 2017. godinu i Odluke Nadzornog odbora Razvojnog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad, Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad raspisuje KONKURS ZA DODELU KRATKOROČNIH KREDITA NA IME PREDFINANSIRANJA AKTIVNOSTI U REALIZACIJI PROJEKATA SUFINANSIRANIH OD STRANE EVROPSKE UNIJE I BILATERALNIH DONATORA 1. CILJEVI DODELE SREDSTAVA Osnovni cilj dodele sredstava je obezbeđenje finansijske podrške radi povećanja efikasnosti realizacije projekata odobrenih u okviru IPA programa, programa Zajednice i programa finansiranih od strane bilateralnih donatora, kod kojih se finansiranje realizacije projekta sprovodi uz primenu predfinansiranja. Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 150.000.000,00 dinara. 2. KORISNICI SREDSTAVA Pravo učešća na konkursu imaju:  mikro, mala i srednja pravna lica i preduzetnici Pravo za dodelu sredstava u skladu sa ovim konkursom i propisima kojima se uređuje postupak javne nabavke imaju:  jedinice lokalne samouprave - gradovi i opštine,  javna preduzeća, institucije i ustanove čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, odnosno Autonomna Pokrajina Vojvodina. Korisnici sredstava moraju imati registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine.

KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA KUPOVINU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava u cilju stvaranja uslova za intenziviranje poljoprivredne proizvodnje i podizanje nivoa efikasnosti i stepena konkurentnosti individualnih poljoprivrednih gazdinstava. Pod poljoprivrednim zemljištem u smislu ovog Konkursa podrazumeva se zemljište: - za koje je u A Listu nepokretnosti određen način korišćenja: njive, voćnjaci, vinogradi, livade, ili pašnjaci, i - za koje je u A Listu nepokretnosti određena vrsta zemljišta: poljoprivredno zemljište. Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 400.000.000,00 dinara.

O D L U K A O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE

- Objavljena u ,,Službenom glasniku RS”, broj 108/16 od 29. decembra 2016. godine - 1. Ovom odlukom određuju se poljoprivredni i prehrambeni proizvodi za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđuje iznos posebne dažbine. 2. Posebna dažbina pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda plaća se po jedinici proizvoda.