Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva

Osnovni cilj odobravanja kredita Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine doo Novi Sad (u daljem tesktu: Fond) je obezbeđenje finansijskih sredstava namenjenih finansiranju obrtnih sredstava potrebnih za obezbeđenje kontinuiteta poslovnih procesa preduzeća u cilju podsticanja 
zapošljavanja.Za realizaciju ove kreditne linije planirana sredstva su utvrđena Programom rada Fonda

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: