LISTA ODOBRENIH SUPSTANCI

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavljuje LISTU ODOBRENIH SUPSTANCI.

Aktivne supstance koje su odobrene u skladu sa propisima kojima se uređuju sredstva za zaštitu bilja i za koje se smatra da su odobrene u skladu sa važećim propisima Evropske unije.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: