PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O KVALITETU HRANE ZA ŽIVOTINJE

(„Službeni glasnik RS”, broj 54 od 31. maja 2017. godine)U Pravilniku o kvalitetu hrane za životinje („Službeni glasnik RS”, br. 4/10, 113/12, 27/14, 25/15 i 39/16), označene su sve promene u tabeli.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: