KONKURS  ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE  NABAVKE    KONSTRUKCIJA I OPREME ZA BILJNU PROIZVODNJU U ZAŠTIĆENOM PROSTORU  NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2016.GODINI  

1. CILJ I PREDMET KONKURSA   Cilj  konkursa  jeste  intenzivnije  korišćenje  postojećih  zemljišnih  resursa  u  Autonomnoj  pokrajini Vojvodini u 2016. godini. Predmet konkursa jeste  dodela  bespovratnih  sredstava  za  sufinansiranje konstrukcije  za  objekte  zaštićenog  prostora,  višegodišnjih,  višeslojnih  folija  za  pokrivanje  objekata  zaštićenog  prostora; folija  za  senčenje  i  sprečavanje  gubitka  toplote, mreža  za  senčenje objekta, sistema  za  navodnjavanje kap po kap; instrumenata za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i  vlage i sistema za zagrevanje.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: