KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE   NABAVKE OPREME ZA NAVODNJAVANJE I IZGRADNJU EKSPLOATACIONIH BUNARA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2016.GODINI

1. CILJ I PREDMET KONKURSA  Cilj konkursa za dodelu sredstava za sufinaisiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju  eksploatacionih  bunara  na  teritoriji  AP  Vojvodine  u  2016.  godini  jeste  povećanje  obradivih  površina pod sistemima za navodnjavanje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. Predmet  konkursa  jeste  dodela  bespovratnih  sredstava  za  sufinansiranje:  izgradnje  eksploatacionih  bunara,  nabavku  opreme  za  bunare,  pumpi  za  navodnjavanje,  sistema  za  navodnjavanje,  sistema za fertirigaciju, tifona, linija za navodnjavanje i izgradnju cevovoda.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: