KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA VEĆE INVESTICIONE PROJEKTE

Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava u cilju stvaranja uslova za inteziviranje proizvodnje, podizanje nivoa efikasnosti i konkurentnosti, potrebnih za obezbeđenje kontinuiteta poslovnih procesa preduzeća u cilju podsticanja zapošljavanja. Krediti će se dodeljivati za finansiranje: - izgradnje, adaptacije i opremanja građevinskih objekata u poslovne svrhe za sopstvene potrebe - nabavka opreme Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 400.000.000,00 dinara.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: