NACIONALNI PROGRAM ZA POLJOPRIVREDU ZA PERIOD 2018-2020. GODINE

Donošenje Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014-2024. godine1 , (u daljem tekstu: Strategija), predstavlja važan iskorak u sprovođenju reformi u poljoprivrednom sektoru Republike Srbije. Strategija je uspostavila novi pristup razvoju poljoprivrede i podstakla usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja i intenzivirala pripremu i implementaciju brojnih razvojnih programa i projekata, kao i dalje jačanje institucija u sektoru poljoprivrede. Novi pristup, pre svega, podrazumeva donošenje Nacionalnog programa za poljoprivredu za period 2018-2020. godine, koji predstavlja dalju razradu Strategije na srednjoročnom nivou i donosi konkretna rešenja u oblasti definisanja i implementacije poljoprivredne politike u periodu 2018-2020. godine

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: