OBAVEŠTENJE O KUPOVINI MERKANTILNOG KUKURUZA

Zbog značajno smenjenog prinosa merkantilnog kukuruza rod 2017. godine usled suše u letnjim mesecima, Republička direkcija za robne rezerve je, radi popune rezervi, predložola Vladi RS kupovinu 21.739.130kg merkantilnog kukuruza rod 2016. i 2017. godine, kako bi u slučaju potrebe mogla da interveniše i pomogne primarnim proizvođačima da prebrode period do sledeće berbe.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: