POLJOPRIVREDNI KREDITI SA SUBVENCIONISANJEM 80% KAMATE

Na osnovu Programa mera podrške za sprovođenje mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Bač za 2016. godinu, poljoprivredni proizvođači iz ove opštine u južnobačkom okrugu imaju mogućnost da koriste kratkoročne poljoprivredne kredite sa kamatom koja se umanjuje za 80%. Naime, opština Bač će subvencionisati kamatu u iznosu od 80% dok će ostatak kamate od 20% snositi poljoprivrednici. Minimalni iznos kredita je 100,000.00 dinara, a maksimalni iznos je 1,000,000.00 dinara. Rok otplate je 12 meseci. Krediti su namenjeni nabavci repromaterijala, stočne hrane, poljoprivredne mehanizacija i opreme kao i opreme za preradu i doradu poljoprivrednih proizvoda.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: