PRAVILNIK O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU PROIZVODNJU

("Sl. glasnik RS", br. 52/2014, 57/2014, 71/2014, 62/2015 i 33/2016) Podsticaji za organsku proizvodnju obuhvataju sledeće vrste podsticaja u odgovarajućim iznosima po vrsti pojedine mere, i to: 1) premiju za mleko proizvedeno metodom organske proizvodnje (u daljem tekstu: premija za mleko); 2) osnovne podsticaje u organskoj biljnoj proizvodnji (u daljem tekstu: organska biljna proizvodnja); 3) (brisana) 4) regres za sredstva za ishranu bilja i oplemenjivače zemljišta dozvoljene za primenu u organskoj biljnoj proizvodnji 5) podsticaje u organskoj stočarskoj proizvodnji, i to za:(1) kvalitetne priplodne mlečne krave, (2) kvalitetne priplodne tovne krave, (3) kvalitetne priplodne ovce i koze, (4) kvalitetne priplodne krmače, (5) roditeljske kokoške teškog tipa, (6) roditeljske kokoške lakog tipa, (7) roditeljske ćurke, (8) kvalitetne priplodne matice riba šarana, (9) kvalitetne priplodne matice riba pastrmke,(10) tov junadi, (11) tov jagnjadi, (12) tov svinja, (13) tov jaradi. Podsticaji u organskoj stočarskoj proizvodnji iz stava 1. tač. 1), 2) i 5) ovog člana utvrđuju se u odgovarajućem iznosu po vrsti pojedine mere koji se uvećava 40%.Pravo na podsticaje za organsku proizvodnju, u zavisnosti od vrste podsticaja, imapravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: