PRAVILNIK O KVALITETU OSVEŽAVAJUĆIH BEZALKOHOLNIH PIĆA

Član 1. Ovim pravilnikom propisuju se uslovi u pogledu kvaliteta osvežavajućih bezalkoholnih pića (u daljem tekstu: proizvodi), i to za: kategorizaciju i naziv proizvoda; fizička, hemijska i senzorska svojstva sirovina, kao i vrstu i količinu sirovina, dodataka i drugih sastojaka koji se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda; deklarisanje i označavanje proizvoda, kao i druge dodatne zahteve za označavanje proizvoda. Za proizvode koji su srodni proizvodima iz člana 1. ovog pravilnika, a za koje nisu propisani zahtevi kvaliteta ovim pravilnikom shodno se primenjuju odredbe ovog pravilnika.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: