PRODAJA POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENIH PROIZVODA

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE BEOGRAD, ul. DEČANSKA br. 8 /A (U DALJEM TEKSTU: DIREKCIJA) Na osnovu Programa republičkih robnih rezervi za 2016. godinu OGLAŠAVA PRODAJU POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENIH PROIZVODA

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: