UREDBA O VISINI NAKNADA ZA VODE

Ovom uredbom utvrđuje se visina naknade za korišćenje voda, naknade za ispuštenu vodu, naknade za odvodnjavanje, naknade za korišćenje vodnih objekata i sistema i naknade za izvađeni rečni nanos, u skladu sa kriterijumima utvrđenim Zakonom o vodama.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: