KUKURUZ

Ponude prirodno suvog kukuruza danas su se kretale u rasponu cena od 15.8-16.10din/kg+PDV, pri čemu je zabeležena realizacija na 16din/kg+PDV, dok je veštački suv kukuruz nuđen po ceni od 16-16.2din/kg+PDV. Ponuda aktivnija od tražnje.Danas takođe ističemo da su na terenu kako usmeno saznajemo od naših saradnika dogovarane terminske cene za merkantilni kukuruz rod 2018, su se kretale od 16-16.5din/kg+PDV, za isporuke na kraju septembra i tokom oktobra.

PŠENICA

Na današnji dan smo imali trgovanje pšenicom u količini od 350t, po ceni od 19din/kg+PDV. U pitanju je pšenica sa proteinom 12.8 i hektolitrom od 78-80, pa je postignuta ta cena. Trgovanje je bilo na paritetu, pa je i to doprinelo da se istrguje po najvišoj ceni do sada. 

SOJA ZRNO

Na domaćem tržištu i dalje beležimo pad cena soje , današnje ponude su se kretale od 36.5-37.2din/kg+PDV, dok je zbog nedostatka tražnje i otežane prodaje na terenu došlo do realizacije po ceni od 35.5din/kg+PDV, u zapadnobačkom okrugu.

SUNCOKRET

Tržište suncokreta je uzburkano informacijom da je jedna od uljara izašla sa konačnom cenom od 28.5din/kg+PDV prema zemljoradničkim zadrugama. Kupci su se malo povukli, jer nisu sigurni koliko mogu da ponude ponuđačima, dok je cena u ponudi bila 30.5-33din/kg+PDV.